Cultuur/NatuurKop van Noord-HollandPolitiek

Geen extra geld voor Omgevingsdienst: “Continuïteit van de dienstverlening onder druk”

Kop van Noord-Holland – De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben definitief besloten niet meer geld uit te geven aan de Omgevingsdienst. Volgens wethouder Theo Groot van Hollands Kroon, tevens dagelijks bestuurder bij de Omgevingsdienst, komt hiermee de continuïteit van de dienstverlening onder druk te staan.

Eerder bleek dat meerdere gemeenten bezwaren hadden tegen het ophogen van de begroting voor de milieudienst. Wethouder Michiel Wouters van Den Helder stelde dat het bestuur de motivatie achter het verzoek eerst beter zou moeten onderbouwen. Dan was eventueel een heroverweging mogelijk. Het geld, totaal een half miljoen verdeeld over 16 gemeenten, was nodig voor drie verschillende zaken: Een nieuw project voor de trainees, het aannemen van data-analisten en kosten die gemaakt worden door het uitstellen van de nieuwe omgevingswet. De afwijzing lijkt principieel: Het wijzigen van een begroting in het lopende het begrotingsjaar is ongewenst en volgens sommige gemeenten is hier sprake van. De Omgevingsdienst zelf wijst erop dat de aanvraag in 2021 werd gedaan, voor loopjaar 2022.

De nadere toelichting mocht niet baten: Er bleek onvoldoende steun voor het beschikbaar stellen van aanvullende budgetten. Volgens Groot, die moet schakelen tussen twee petten, was het echter pure noodzaak: “Er komt meer werk, dus heb je meer budget nodig. De uitgaven van de omgevingsdienst bestaan voor 85 procent uit personele kosten. Er zijn dus ook geen mogelijkheden om het geld elders uit de begroting vandaan te halen.” Het besluit van de deelnemende gemeenten kan gevolgen hebben. De dienstverlening zal onder druk komen te staan. Omdat er niet meer budget vrijkomt voor onder andere het aannemen van trainees blijft de personele krapte bestaan. Het is lastiger en duurder om medewerkers op de reguliere arbeidsmarkt te vinden. Het college van Hollands Kroon betreurt de gang van zaken.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button