Cultuur/NatuurHollands Kroon

Gemeente: ‘Mansholtpark’ langs Cultuurweg is haalbaar

Advertentie:

Middenmeer – Het voorgestelde park langs de Cultuurweg bij Middenmeer, waarmee een groene buffer tussen het dorp en Agriport zou worden gerealiseerd, is haalbaar. Die conclusie trekt de gemeente na een onderzoek waarbij gesproken is met betrokken partijen, inwoners en deskundigen. Het initiatief van Senioren Hollands Kroon(SHK), met als werknaam ‘Mansholtpark’, heeft wel een prijskaartje: De kosten worden geschat op zo’n vijf tot tien miljoen euro.

Cultuurhistorische waarde
Dat is dan ook meteen het grootste obstakel. Het bestemmingsplan werkt mee, omwonenden lijken enthousiast en deskundigen zien kansen. De grond waarop het park moet komen is volgens wethouder Theo Groot inmiddels in eigendom van Agriport. In totaal gaat het om een park van 45 hectare, direct ten zuiden van Middenmeer. SHK ziet een park voor zich waar de cultuurhistorische waarden van het gebied worden omarmd. Zo vertelde raadslid Peter Meijer dat zijn vader en opa nog langs de Cultuurweg en naar de Wieringermeer gingen om eten te zoeken tijdens Hongerwinter. De boerderij van Sicco Mansholt staat er nog steeds, daar wonen nu arbeidsmigranten. Volgens Meijer kun je de oorlog en het verzet nog tastbaar maken op die locatie. Het is volgens hem zonde dat de geschiedenis van het gebied nu vergeten lijkt te worden.

Ter compensatie van Agriport
Het moet een waterbergingsgebied worden, met vijvers, inheemse bomen en kunst. Ook moet er een educatief gebouw komen op het terrein. Al met al maakt het een ‘groene buffer’ tussen het dorp Middenmeer en de datacenters op Agriport. Daarnaast draagt het bij aan de biodiversiteit en doet het recht aan de historische waarde van het gebied. In juni diende SHK een motie in waarin het college opgedragen werd om een onderzoek uit te voeren. Die motie werd gesteund: Enkele leden van SHK hadden aangegeven anders ook niet vóór de uitbreiding van Agriport te stemmen. Pim de Herder geeft dinsdagavond in een vergadering met de raad namens de partij aan enorm blij te zijn met de reacties op het voorstel en de uitkomst van het onderzoek.

Veel draagvlak, maar ook veel geld
De conclusie van het onderzoek is duidelijk: Haalbaar maar duur. Wie gaat de kosten, tot wel tien miljoen, op zich nemen? Als de gemeente dat alleen moet doen is het kansloos, zo zegt wethouder Groot. Andere partijen moeten de kosten grotendeels gaan betalen. Microsoft en Google misschien, Agriport, of de provincie. De gesprekken met deze partijen over een eventuele bijdrage zijn nog niet gestart. Wel is er bij het project met betrekking tot het streefbeeld Agriport A7 voorzichtig gepeild hoe de verschillende bedrijven en instanties naar het plan kijken. Er lijkt draagvlak te zijn. Naast een bijdrage uit het bedrijfsleven of de provincie zal gekeken worden naar het gebruik van subsidies.

Enno Bijlstra van de VVD en Sylvia Buczynski vroegen zich bij de presentatie van het onderzoek af of er met de Land- en Tuinbouworganisatie(LTO) gesproken is. Die werpen zich namelijk nog wel eens op bestemmingsplannen die betrekking hebben op agrarische grond. Met hen is nog niet gesproken. Het bestemmingsplan hoeft de gemeente overigens niet te wijzigen, tenzij er inderdaad een gebouw op het terrein gepaatst zal worden. De Meerhoeve, een horecaonderneming langs de Cultuurweg, heeft zich opgeworpen als ‘gastheer’ van het gebied. Bijlstra vroeg zich daarover af of het wel gewenst is dat een commerciëel bedrijf op deze wijze gaat profiteren van gesubsidieerde ontwikkelingen. Volgens de projectleiders kan De Meerhoeve van grote toegevoegde waarde zijn en voorkomen dat de gemeente zelf moet gaan investeren in een gebouw. Elbert Volkers van de PvdA opperde het idee om in de toekomst de internationale Floriade naar het gebied te halen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button