Cultuur/NatuurDen Helder

Rolstoelgankelijke paden in Donkere Duinen niet haalbaar

Den Helder – Een rolstoeltoegankelijk pad in de Donkere Duinen is niet mogelijk. Het college van B&W heeft de raad vorig jaar 5 juni geïnformeerd over zijn standpunt betreffende het rolstoeltoegankelijk maken van de paden in het bos de Donkere Duinen.

Inmiddels is een Quickscan en Voortoets Wet Natuurbescherming uitgevoerd. Dit rapport is hier te lezen. De conclusie hieruit is dat er mogelijk schadelijke effecten zijn als gevolg van het verharden van bestaande paden. Daarnaast is er een overschrijding door stikstofdepositie in de nabijgelegen Natura 2000 gebieden Duinen Den Helder Callantsoog als gevolg van de benodigde werkzaamheden voor de paden.

Dit, in combinatie met de eerder genoemde argumenten in de raadsinformatiebrief van 24 maart 2020 en de antwoorden op de raadsvragen van 5 juni 2020, heeft het college doen besluiten definitief af te zien van het verharden van de bestaande paden in de Donkere Duinen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

3 reacties

  1. Dat zou ook van de zotte zijn; om in dat park een verharde weg aan te leggen.

    Die zijn er aan de overkant in Mariëndal méér dan genoeg.

  2. Jammer voor de mensen dat ze niet het park in kunnen gaan.
    een weg van Syrië naar de gemeente Den helder die is er al wel gemaakt.
    meer van zulke soort wegen worden aangelegd.

Back to top button
%d bloggers liken dit: