Den Helder

Stemmen in coronatijd anders dan anders

Den Helder – De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 17 maart en ook in coronatijd kan iedereen stemmen. Het verkiezingsproces verloopt nu wel wat anders dan anders, zo meldt de gemeente.

Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Daarom zijn wettelijke maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

 • De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden en er voldoende ventilatie is.
 • De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.
 • In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig die kijkt of het niet te druk wordt en of iedereen zich aan de maatregelen houdt in het stemlokaal. Hij/Zij wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te reinigen.
 • In het stemlokaal worden stemhokjes, tafels en dergelijke regelmatig gereinigd.
 • Iedere kiezer krijgt een eigen potlood.
 • Er zijn “kuchschermen” tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.
 • Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doen ze door hun identiteitsbewijs voor het glas van het “kuchscherm” te houden.

Gezondheidscheck kiezers
Kiezers ontvangen vooraf aan de stemming. tegelijk met hun stempas, een gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf moeten beantwoorden. Een van de vragen met “Ja” beantwoordt, ga dan niet stemmen in het stemlokaal.

De drukte op de verkiezingsdag vermijden? Breng dan de stem eerder uit. Dat kan op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart tussen 7.30 uur en 21.00 uur bij één van de hieronder genoemde stembureaus die deze dagen hiervoor speciaal geopend zijn. Maak er gebruik van!

 • MFC ’t Dorpshuis, Middelzand 3504
 • De Draaikolk, Dollardlaan 202
 • De Stadshal theater de Kampanje, Willemsoord 63
 • Het gebouw van Wijkbeheer, Ambachtsweg 25

Stemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder met stempluspas
Iedereen moet veilig kunnen stemmen, zeker met het oog op het coronavirus. Daarom mag iedere inwoner van de gemeente Den Helder die op 17 maart 2021 70 jaar of ouder is en op 1 februari 2021 in Den Helder stond ingeschreven, voor deze Tweede Kamerverkiezingen per brief stemmen. De inwoners krijgen rond 1 maart een stempluspas met de overige spullen om per brief te mogen stemmen. Deze stem kan worden uitgebracht in de periode van 10 tot en met 17 maart 2021.

Op www.denhelder.nl onder Tweede Kamerverkiezingen 2021, staan alle stemlokalen in Den Helder waar vervroegd stemmen mogelijk is. Hier staan ook de stemlokalen die niet geschikt zijn om te stemmen voor kiezers met een fysieke beperking en informatie over het briefstemmen.

De stemlokalen staan ook op de kandidatenlijsten die later huis aan huis bezorgd worden. Alle stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Stem(plus)pas niet ontvangen of kwijt?
Stem(plus)pas niet op 3 maart ontvangen, stem(pas)plus kwijt of is die beschadigd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Team Dienstverlening en vraag een vervangende pas aan. Dat kan tot vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur.

Voor informatie over de verkiezingen kan iedereen dagelijks op afspraak terecht bij het team Dienstverlening van 8.30 uur tot 17.00 uur in het Stadhuis aan de Kerkgracht 1. Ook te bereiken via het emailadres: verkiezingen@denhelder.nl en telefonisch via 0223-678555. Ook op de website www.denhelder.nl www.kiesraad.nl en www.elkestemtelt.nl van de Rijksoverheid staat veel informatie over de verkiezingen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button