Windfonds nog open tot maart

Hollands Kroon – Bewoners, verenigingen en instellingen in de Wieringermeer en directe omgeving kunnen voorstellen voor lokale projecten indienen bij het Windfonds om daarmee in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Dit kan nog tot uiterlijk 1 maart 2021. In mei 2021 wordt bekendgemaakt welke voorstellen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Bewoners, instellingen en verenigingen in de Wieringermeerpolder en tot een straal van 3,5 kilometer daaromheen kunnen ideeën indienen om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen. In de aanvraag moet duidelijk worden hoe het plan zal worden gerealiseerd. Het Windfonds wil projecten en initiatieven die een algemeen maatschappelijk doel dienen of de duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen financieel ondersteunen.

Afgelopen jaar is door Covid-19 voor veel mensen een moeilijke en soms eenzame tijd, daarom geldt voor 2021 dat voorstellen die aansluiten bij het thema ‘verbinding’ een pré hebben. De precieze voorwaarden, selectiecriteria en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van Windpark Wieringermeer, onder ‘Windfonds’. Het bestuur van stichting Windloket Wieringermeer bepaalt welke projecten in aanmerking komen.

Meer informatie over Windpark Wieringermeer is te vinden op www.windparkwieringermeer.nl.

Exit mobile version