Hollands KroonPolitiek

Cliëntenraad Hollands Kroon weer op sterkte

Anna Paulowna – Door het vertrek van twee leden uit de cliëntenraad Hollands Kroon is het aantal leden gedaald tot zes. Een nieuw lid, de heer Pfeil, is voorgedragen en inmiddels benoemd. Daarmee is de raad weer op sterkte.

Een actieve en goed bemenste cliëntenraad is in staat om door advisering een bijdrage te leveren aan beleidsvorming en uitvoering binnen de gemeente. De cliëntenraad heeft als doel het college te adviseren op beleidsstukken in het kader van de Participatiewet en minimabeleid. Daarnaast brengt de raad ook ongevraagd adviezen uit over knelpunten binnen het sociaal domein. De cliëntenraad heeft een belangrijke signaleringsfunctie binnen de gemeente.

Het college is bevoegd om leden te benoemen en te ontslaan. Pfeil heeft de vergadering van 21 januari 2020 bijgewoond. De cliëntenraad heeft na een succesvolle kennismaking een schriftelijk verzoek tot benoeming ingediend. Het college heeft dat verzoek inmiddels gehonoreerd.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button