Hollands KroonPolitiek

Cliëntenraad Hollands Kroon weer op sterkte

Anna Paulowna – Door het vertrek van twee leden uit de cliëntenraad Hollands Kroon is het aantal leden gedaald tot zes. Een nieuw lid, de heer Pfeil, is voorgedragen en inmiddels benoemd. Daarmee is de raad weer op sterkte.

Een actieve en goed bemenste cliëntenraad is in staat om door advisering een bijdrage te leveren aan beleidsvorming en uitvoering binnen de gemeente. De cliëntenraad heeft als doel het college te adviseren op beleidsstukken in het kader van de Participatiewet en minimabeleid. Daarnaast brengt de raad ook ongevraagd adviezen uit over knelpunten binnen het sociaal domein. De cliëntenraad heeft een belangrijke signaleringsfunctie binnen de gemeente.

Het college is bevoegd om leden te benoemen en te ontslaan. Pfeil heeft de vergadering van 21 januari 2020 bijgewoond. De cliëntenraad heeft na een succesvolle kennismaking een schriftelijk verzoek tot benoeming ingediend. Het college heeft dat verzoek inmiddels gehonoreerd.

Toon meer

Yvonne de Groot

Mijn naam is Yvonne de Groot, geboren en getogen in Den Helder. Ik ben werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button