Den HelderPolitiek

Den Helder wil meer inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling

Advertentie:

Den Helder – Het college B&W van gemeente Den Helder heeft besloten het onderzoeksbureau Regioplan opdracht te geven voor uitvoering van het onderzoek “Casus door de keten”. In dit onderzoek wordt ingezoomd op honderd gevallen van huiselijk geweld en / of kindermishandeling en de behandeling daarvan.

De regio Noord-Holland Noord wil de keten huiselijk geweld en kindermishandeling versterken. Wat ontbreekt is inzicht in wat goed gaat en waar het beter kan. In het kader van het programma “Geweld hoort nergens thuis” is geld toegekend voor het onderzoek.

In dit onderzoek wordt voor honderd gevallen van geweld en / of kindermishandeling gereconstrueerd hoe deze door de keten zijn gegaan, welke hulp is ingezet en hoe dit zich verhoudt tot eventueel nieuwe geweldsincidenten. Hierdoor wordt inzicht verkregen in hoe de keten op dit moment functioneert en waar verbeteringen mogelijk zijn. Deze informatie geeft handvatten voor een verbeterde gezamenlijke aanpak.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button