Hollands KroonPolitiek

“Inzetten op groei en draagvlak bevolking behouden in Wieringermeer”

Anna Paulowna – Het college van B&W van Hollands Kroon heeft besloten niet verder te werken aan het Gebiedsplan Wieringermeer. Met ook de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 zou het dubbelop worden. Het Gebiedsplan Wieringermeer gaat op in de Omgevingsvisie van de gemeente, die dit jaar nog geactualiseerd wordt.

In januari 2017 is een begin gemaakt aan het Gebiedsplan Wieringermeer. Na overleg met de provincie en het waterschap werden kaders afgesproken waarbinnen snel gehandeld kon worden. “Om zodoende flexibel te kunnen inspelen op economische plannen”, aldus wethouder Theo Groot.

Plan gaat op in Omgevingsvisie
“De bedoeling was om het plan in maart 2019 voor te leggen aan de Raad. In juni 2019 is binnen de raad een amendement aangenomen dat de totale oppervlakte 750 ha moest gaan bedragen (in plaats van 2500 ha). Op zo’n moment moet een MER (Milieueffectrapportage) worden gemaakt en dat gaat één tot anderhalf jaar duren, dus dan zit je eind 2020 of zelfs in 2021. Dan schiet je je doel voorbij”, aldus de wethouder, die hiermee ook wijst naar de komende Omgevingswet die per 1 januari 2021 alle bestemmingsplannen dient te vervangen.

De Omgevingsvisie van Hollands Kroon ligt mede ten grondslag aan de Omgevingswet. Afgesproken is om deze Omgevingsvisie elke twee jaar te actualiseren. Het Gebiedsplan Wieringermeer gaat dus onderdeel uitmaken van deze Omgevingsvisie. Bovendien kan de gemeenteraad voor het actualiseren van de Omgevingsvisie haar voordeel doen bij de reeds aanwezige kennis. “Wij hebben al een heleboel opgehaald bij de provincie en het waterschap”, aldus de wethouder.

Draagvlak en economische groei
Wethouder Theo Meskers vult zijn collega aan: “Binnen de raad zullen gesprekken gevoerd worden over hoe om te gaan met landbouw, datacentra, wonen. Wij als college willen werken aan een goede, brede economische groei. Dat is de basis. Inzetten op groei en daarbij het draagvlak van de bevolking behouden.”

In dat opzicht bevestigen beide wethouders dat de 750 ha een zoekgebied is. “Toekomstige bebouwing moet in beginsel aansluiten op bestaande bouw. Wat er precies bij gaat komen, is nu moeilijk te overzien. De leefbaarheid van het gebied is een belangrijk issue. Diverse functies moeten goed op elkaar aansluiten. Inwoners mogen hierin ook hun zegje doen”, zo besluit wethouder Meskers.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button