Voorlopig geen vergunning logiesfuncties Wieringerwerf

Wieringerwerf – B&W Hollands Kroon verleent geen omgevingsvergunning voor logiesfuncties aan de vergunninghouder van het perceel Schelphorst 63 in Wieringerwerf. Dit op basis van het feit dat de eigenaar onvoldoende heeft kunnen aantonen dat er sprake is van een goed verblijfsklimaat voor tijdelijke medewerkers en dat omliggende bedrijven niet belemmerd zullen worden door de logiesfuncties.

Door B&W is in september 2016 een omgevingsvergunning verleend voor de bebouwing van het perceel Schelphorst 63 in Wieringerwerf. De intentie was om tijdelijke medewerkers te huisvesten. Tegen deze vergunning is een bezwaar ingediend, wat in eerste instantie door de commissie beroep als ongegrond is verklaard. Dit advies is door B&W overgenomen.

De bezwaarmakers hebben vervolgens de Rechtbank Noord-Holland om een uitspraak verzocht en ook hier werd het beroep ongegrond verklaard. Vervolgens is hoger beroep ingediend. De Raad van State oordeelde in april 2019 dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat en dat nabijgelegen bedrijven niet worden beperkt in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Op basis van deze uitspraak moest de gemeente een nieuwe beslissing op dit bezwaar nemen.

Bij de beslissing op het bezwaar moet worden getoetst aan het beleid dat op het moment van het nemen van deze beslissing  geldend is. Op 8 oktober 2019 zijn de Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon vastgesteld. Het plan past niet binnen deze beleidsregels waardoor nu door B&W is besloten om geen omgevingsvergunning voor logiesfuncties in het pand Schelphorst 63 in Wieringerwerf te verlenen. . 

Exit mobile version