Hollands KroonPolitiek

Gemeente Hollands Kroon ziet kansen in waterstof en sluit zich aan bij de New Energy Coalition

Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon heeft zich, net als eerder de gemeente Den Helder, aangesloten bij de New Energy Coalition. Dit internationale samenwerkingsverband brengt organisaties samen die zich bezighouden met de duurzame energietransitie. Binnen de coalitie bevinden zich overheden, ngo’s en bedrijven. De organisatie van de New Energy Coalition faciliteert hierin kennis over de duurzame energietransitie, en brengt partijen binnen het netwerk samen. Een dergelijke sector-overschrijdende aanpak blijkt vaak een vruchtbare voedingsbodem te zijn voor duurzame innovaties. In de regio Noord-Holland Noord zijn naast Den Helder en nu Hollands Kroon ook de Provincie Noord-Holland en Ontwikkelingsbedrijf NHN reeds lid van de New Energy Coalition.

Het college van B&W geeft aan dat zij binnen het samenwerkingsverband specifiek kansen zien in het ontwikkelen van de waterstofeconomie: “Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Het biedt kansen om de knelpunten in de energie infrastructuur op te lossen. Door als gemeente in te zetten op deze ontwikkelingen kijken we verder dan alleen zonne- en windenergie.” Vanuit de New Energy Coalition wordt Noord-Holland Noord gezien als een belangrijke regio wat betreft de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Zo zijn er plannen om in Den Helder een waterstoffabriek te realiseren. Gezien de soortgelijke ontwikkelingen in Noord-Nederland, met plannen voor een waterstoffabriek in Groningen, maakt dit dat Hollands Kroon zich nu aansluit bij de coalitie die gezien kan worden als het begin van de nationale en Europese waterstofbackbone.

Zoals ook onderschreven door Rijksoverheid in de regiodeal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland stoelt de mogelijke bijdrage van Hollands Kroon en de rest van de Noordkop aan de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Nederland zich op een aantal verschillende factoren. Allereerst de ligging ten opzichte van de bestaande windparken op de Noordzee, en de reeds aanwezige gasinfrastructuur. Beide kunnen namelijk ook gebruikt worden om waterstof op te wekken en te vervoeren. Dit maakt ook dat er door de inzet van Windpark Wieringermeer, het grootste windmolenpark op het vaste land van Nederland, een belangrijke bijdrage kan worden geleverd. Verder kent de regio een groot havenbedrijfsleven en is er veel ervaring op het gebied van offshore olie- en gaswinning. Hoewel de havenbedrijven voornamelijke gelokaliseerd zijn in Den Helder, kent de gehele Noordkop een groot aantal maritiem technisch geschoolde mensen. Hun kennis is nodig om de energietransitie voorspoedig te laten verlopen.

De kosten voor de deelname aan de New Energy Coalition bedragen voor de gemeente 50.000 euro per jaar. Er is nu een toezegging gedaan voor een periode van twee jaar. Na deze periode zal door de gemeente een evaluatie plaatsvinden. De gemeente hoopt via de ontwikkeling van de waterstofeconomie onder andere te zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Gezien het transitionele karakter van de ontwikkelingen is het misschien wel de vraag of ze niet ten koste gaan van werkgelegenheid in de reeds bestaande olie- en gas industrie. De ontwikkeling van waterstof als energiebron is namelijk op lange termijn niet enkel een aanvulling op de reeds bestaande energiebronnen, maar moet samen met andere duurzame energiebronnen gaan functioneren als een millieuvriendelijk alternatief. Onderzoekers zijn nog verdeeld over de vraag of onder de streep de werkgelegenheid gecreëerd door de energietransitie groter is dan in de huidige situatie. Op korte termijn, in de ontwikkelingsfase, is een positieve invloed op de werkgelegenheid te verwachten.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button