Hollands Kroon

Hollands Kroon werkt met inwoners aan bomenplan

Hollands Kroon – Gemeente Hollands Kroon vindt bomen belangrijk voor het landschap, de natuur en ontspanning. Daarom werkt de gemeente aan een groenstructuurplan (bomenplan). In dit plan staat omschreven welke bomen moeten blijven en waar de komende jaren meer bomen worden geplant in het buitengebied.

Om een compleet bomenplan te maken, is de hulp van inwoners noodzakelijk. Vele inwoners hebben meegedacht via de enquête en tijdens digitale bewonersbijeenkomsten. De antwoorden geven inzicht in wat inwoners belangrijk vinden en waar zij graag meer groen zien. De belangrijkste uitkomsten:

 • Er is positief gereageerd op de komst van meer bomen.
 • Er is aangegeven dat er weinig tot geen last wordt ondervonden van bestaande bomen in de gemeente.
 • Bos is vooral gewenst om te wandelen en vanwege de afwisseling in het landschap.
 • Er zijn duidelijke ideeën over meer bomen en bos in de gemeente. Deze zijn ingetekend op de kaarten. Vanwege beschermde natuurgebieden en technische beperkingen zijn niet alle suggesties mogelijk.

Resultaten bewonersbijeenkomsten
Gemeente Hollands Kroon heeft de gemeente opgeknipt in vier deelgebieden (Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer). Per deelgebied is gemeente Hollands Kroon met enthousiaste inwoners in gesprek geweest. De resultaten op een rij:

 • Bomen, bosjes en groen moeten gecombineerd worden met recreatie zoals sport en spel.
 • Breid bestaande dorpsbosjes uit en verstevig bestaande bomenrijen.
 • Verbind bestaande bomenrijen en bossen via nieuwe bomen met elkaar.
 • Plaats bomen die van nature voor komen in onze regio. Deze trekken meer insecten en andere diersoorten aan. Hiermee wordt de biodiversiteit vergroot.
 • Door kabels en leidingen onder de grond zijn niet alle wegbermen geschikt voor het planten van bomen.
 • Er wordt een online erventool ontwikkeld. Per deelgebied wordt een voorbeelderf uitgelicht en krijgen inwoners handige tips voor de inrichting van hun erf. Wij verwachten de tool komend voorjaar te lanceren.
 • Erfbeplantingen onderhouden en aanleggen is kostbaar. Er is geen gemeentelijke subsidie beschikbaar. Wij zoeken naar initiatieven die het aanleggen van erfbeplanting aantrekkelijk maken. Hiervan houden we inwoners actief van op de hoogte.
 • Haal in de regio Wieringermeer zoveel mogelijk inspiratie uit het oorspronkelijke landschapsontwerp van ingenieur Bijhouder.
 • Groen aanbrengen in de vorm van bomen in het buitengebied van Wieringen is beperkt mogelijk. Het grootste deel van het historische eiland is weidevogelleefgebied. Het plaatsen van nieuwe bomen is hier niet toegestaan.
Toon meer

Laura Konkelaar

Dit bericht is geplaatst door Laura Konkelaar. Zij was enige tijd stagiair bij Regio Noordkop en volgde de opleiding mediaredactiemedewerker op het Mediacollege in Amsterdam.

Wellicht ook interessant

Back to top button