Hollands Kroon werkt met inwoners aan bomenplan

Hollands Kroon – Gemeente Hollands Kroon vindt bomen belangrijk voor het landschap, de natuur en ontspanning. Daarom werkt de gemeente aan een groenstructuurplan (bomenplan). In dit plan staat omschreven welke bomen moeten blijven en waar de komende jaren meer bomen worden geplant in het buitengebied.

Om een compleet bomenplan te maken, is de hulp van inwoners noodzakelijk. Vele inwoners hebben meegedacht via de enquête en tijdens digitale bewonersbijeenkomsten. De antwoorden geven inzicht in wat inwoners belangrijk vinden en waar zij graag meer groen zien. De belangrijkste uitkomsten:

Resultaten bewonersbijeenkomsten
Gemeente Hollands Kroon heeft de gemeente opgeknipt in vier deelgebieden (Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer). Per deelgebied is gemeente Hollands Kroon met enthousiaste inwoners in gesprek geweest. De resultaten op een rij:

Exit mobile version