Den Helder

Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuw lid

Adverentie

Den Helder – De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) zoekt een nieuw lid. De ASD bestaat uit negen leden. Zij adviseren het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd op het gebied van het Sociaal Domein.

Onderwerpen die de revue passeren zijn jeugdzorg, armoedebeleid, participatie, ouderenzorg, mantelzorg enzovoorts. De vergaderfrequentie is eenmaal per maand. Per bijgewoonde vergadering krijgen de leden een vergoeding.

Affiniteit met het Sociaal Domein is wenselijk om zich in te zetten bij de ASD. Solliciteren kan tot 30 maart via adviesraadsociaaldomein@outlook.com. Tevens kunnen via de e-mail een profielschets en het huishoudelijk reglement worden opgevraagd. Voor verdere vragen kunnen belangstellenden terecht bij Ed Bouwmeester, secretaris van het ASD, telefoonnummer 06 31782795.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button