Politiek

Komst ‘asowoningen’ aan Tuinderspad leidt volgens college tot minder overlast in de stad

Advertentie:

Den Helder – Het college van de gemeente Den Helder ziet voorlopig niet af van het stuk grond aan het Tuinderspad als voorkeurslocatie voor de realisatie van tien tot twaalf ankerplaatsen (woonunits voor dak- en thuislozen). Volgens het college geven de bewoners daarvan geen overlast in de buurt. De komst van de zogenoemde ‘asowoningen’ moet de mate van overlast in Den Helder juist verminderen. Dat blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen van zowel het CDA als Behoorlijk Bestuur. Beide fracties zijn het oneens met de locatiekeuze van het college.

Het beoogde stuk grond ligt tussen de begraafplaats en de volkstuinen in. Volgens het CDA en Behoorlijk Bestuur is het huisvesten van dak- en thuislozen daar onverstandig, met name vanwege de overlast die deze doelgroep veroorzaakt in de stad. Het college denkt echter niet dat dit een probleem gaat zijn aan het Tuinderspad. “Door de juiste begeleiding en het opstellen van huisregels wordt de overlast zo veel mogelijk beperkt. Ervaringen met ankerplaatsen op andere locaties in het land laten ook zien dat zeer beperkt sprake van overlast is. Daarnaast wordt de locatie groen afgeschermd en is de invloed op de omgeving naar verwachting nihil.”

Ook benoemde het CDA dat op de locatie aan het Tuinderspad een gebrek aan sociale controle zal zijn, maar daar is het college het evenmin mee eens. “Er is gezocht naar een locatie waar deze doelgroep met een ‘laatste kans contract’ kan wonen. Omdat dit de allerlaatste kans is, is uit ervaringen gebleken dat de doelgroep onder elkaar zorgt voor sociale controle. Daarnaast zorgt cameratoezicht voor extra controle.” De bewoners van de ankerplaatsen dienen zich te houden aan strenge huisregels, wat hun gedrag binnen maatschappelijke kaders moet brengen.

Kosten
Verder wilde zowel het CDA als Behoorlijk Bestuur weten hoeveel geld de realisatie van tien tot twaalf ankerplaatsen aan het Tuinderspad gaat kosten. “Afhankelijk van de uitvoering, kwaliteit en uitstraling zijn de kosten per wooneenheid € 75.000,- tot € 100.000,-. Hier komen de kosten voor het bouw- en woonrijp maken uiteraard nog bij”, antwoordt het college. Daarbij benadrukt het college dat door het realiseren van ankerplaatsen aan het Tuinderspad ook kosten worden bespaard, doordat er minder meldingen van overlast komen in bijvoorbeeld het centrum van Den Helder.

Een deel van de totale kosten wordt gedekt met de huuropbrengsten. Een van de huisregels is immers dat bewoners zich onder bewind laten stellen, zodat zij voor het gebruik van de ankerplaats huur kunnen betalen aan de gemeente. Een ander deel van de bouwkosten wordt betaald met een subsidie vanuit de Regeling Huisvesting aandachtsgroepen (RHA). Voor het overige bedrag wordt de gemeenteraad gevraagd budget beschikbaar te stellen. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt, waarbij de omwonenden worden betrokken. Daarna wordt het als collegevoorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel studeerde politicologie en American Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

2 reacties

  1. Alle kans van slagen. Juist met deze doelgroep kun je in gesprek. Ik twijfel er niet aan dat goeie spelregels het verschil gaan maken. Wie houdt het college nu voor de gek? Dit is het zoveelste plan wat er door gedrukt wordt op basis van argumenten waar de gemiddelde burger nu al van weet dat het gaat mislukken. We weten nu in ieder geval waar de huurverhoginge van ca 40 euro per maand naar toe gaan.

    1. En wat te denken van het argument dat de doelgroep onderling zorgt voor sociale controle. Dat is bijna een paradox: asocialen die elkaar op hun sociale gedrag gaan aanspreken….. Te gek voor woorden. De ambtenaar die dit bedacht heeft verdient een zilveren erepenning (die wordt heden ten dage toch te pas en te onpas verstrekt) van de gemeente voor creativiteit….

Wellicht ook interessant

Back to top button