Den Helder

SBCE verwijt college misleiding van de gemeenteraad

Advertentie:

Den Helder – Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder (SBCE) heeft bezwaar aangetekend tegen de afwijzing door de gemeenteraad van het initiatiefvoorstel tot wijziging van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012. Net als de oppositiepartijen in de gemeenteraad, vindt SBCE dat die wijziging noodzakelijk is om de vestiging van een stadskantoor in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord planologisch mogelijk te maken.

In het bezwaarschrift stelt SBCE ook dat de gemeenteraad vorig jaar door het college van burgemeester en wethouders is misleid over de jaarlijkse huisvestingskosten van het stadhuis op Willemsoord. Het college zegt dat die jaarlast ruim 1,6 miljoen euro bedraagt, maar SBCE heeft berekend dat die kosten veel hoger zijn. Verklaringen van burgemeester en wethouders dat “de kosten netjes in de begroting zijn ingeboekt” kloppen niet.

“Bij de berekening van de jaarlijkse huisvestingslasten van ruim 1,6 miljoen euro gaat het college uit van de extreem lange afschrijvingsperiode van 40 jaar voor panden en waarschijnlijk van 20 jaar voor inventaris. Het eigen financiële beleidskader van de gemeente schrijft echter een afschrijvingstermijn voor van 20 jaar voor de verbouwing van panden en van 10 jaar voor inventaris”, aldus SBCE-voorzitter Paul Schaap. “Afschrijving van inventaris over 20 jaar betekent dat het college aanneemt dat zaken als bureaustoelen, vloerbedekking en computers gemiddeld twintig jaar meegaan. Of anders gezegd: sommige gemeente-ambtenaren zouden nu nog moeten zitten op bureaustoelen en vloerbedekking en werken met computers die omstreeks het jaar 2000 zijn aangeschaft.”

Afschrijvingen
Op basis van een totale investering in het stadhuis op Willemsoord van (ten minste) 24,8 miljoen euro, waarvan 9,0 miljoen euro in gebouwen, zijn alleen de jaarlijkse afschrijvingen al hoger dan 1,6 miljoen euro. Daar komen de toegerekende rente over het investeringsbedrag en de gewone exploitatielasten (zoals onderhoud en nutsvoorzieningen) nog bij. Dat leidt tot een totale jaarlast van naar schatting 2,5 miljoen euro. Paul Schaap zegt hierover: “Eigenlijk is het logisch dat de jaarlijkse huisvestingskosten van een stadskantoor op Willemsoord hoger zijn dan die van de voormalige huisvesting aan de Bijlweg. De gemeente wil een oud pand dat volledig is afgeschreven inruilen voor twee panden op Willemsoord, waarin minimaal 24,8 miljoen euro wordt geïnvesteerd. Alleen met creatief boekhouden kunnen de jaarlijkse huisvestingskosten dan gelijk blijven.”

Luister hieronder naar het interview met Paul Schaap:

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button