Politiek

Coalitievorming Den Helder: openbaar en transparant, maar niet toegankelijk

Den Helder – De partijen die deel uitmaken van de raad van Den Helder hebben woensdag, onder leiding van de formateurs, de eerste inhoudelijke bespreking gehad die moet leiden tot een nieuw bestuursakkoord. Aanstaande vrijdag worden de gesprekken voortgezet, zo laten de formateurs weten.

Er zijn volgens de formateurs Huibers en Boelema Robertus afspraken gemaakt over de inrichting van het proces. “Inhoudelijk wordt verder gepraat in vier clusters: leefbare gemeente, zorgzame gemeente, vitale gemeente en bestuurlijke vernieuwing. Per cluster nemen twee partijen het voortouw. Afgesproken is dit vervolgproces zo openbaar en transparant mogelijk in te richten.”

Tevens is er gesproken over de wijze waarop omgegaan wordt met het uitgangspunt dat genomen besluiten, zoals over het stadhuis, leidend zijn. Een aantal fracties wil een korte raadpleging binnen hun achterban om te bezien hoe zij hiermee om willen gaan. Hoewel in bovenstaand persbericht van de formateurs gesteld wordt dat het vervolgproces “zo openbaar en transparant mogelijk moet zijn”, zijn de vervolggesprekken niet voor publiek of pers bij te wonen…

Alle partijen waren woensdag aanwezig, behalve de PVV. De gesprekken komen voort uit de eerdere melding dat alle partijen mee kunnen praten over een coalitieakkoord, ondanks dat ze zelf wellicht geen deel uit zullen maken van de toekomstige coalitie en ze er ook hun handtekening niet onder hoeven te zetten.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. Enkele tips: zorgzame gemeente, de inspraakverordening en de referendumverordening ook echt toepassen, en het bezwaarrecht, m.b.t. stadhuisbouw. Bestuurlijke vernieuwing: er ontbreekt nog een raadsbesluit locatie m.b.t. dit stadhuis, er wordt gelogen over het bestaan van dit besluit=fraude. Openbaarheid: zeg even wanneer dit “democratische” besluit was, en wanneer de Raad van State dit getoetst heeft. Deze vragen mogen de formateurs ook beantwoorden hier, en Mevr. Bais en dhr Assorgia. Dan kunnen we het ook meenemen naar de bodemprocedure. Ik wil wel een schoonheidseed tekenen over de Pizzeria.

  2. Oja, en op maandag 16 mei riep schrijver en eindredacteur LOS Ronald Boutkan in een radiogesprek met Sylvia Hamerslag (BB) geirriteerd uit: “Jaja, er zijn wel burgers die steeds maar roepen dat er geen Raadsbesluit locatie is, maar de rechter zei dat er helemaal geen locatiebesluit nodig is.” Hamerslag: “Ja, maar de burgers konden geen inspraak en bezwaar plegen.” Boutkan kent de gerechtelijke stukken helemaal niet: deze opmerking van de rechter (in de tweede rechtzaak) sloeg op een klein onderdeel van het bestemmingsplan, helemaal niet op het door ons gestelde: de Raad moet het fiat geven voor uitvoering van een groot bouwplan. Die stelling werd toen gegrond verklaard. Dat stellen wij ook bij de Raad van State, met 7 organisaties en personen. Minachtend spreken over burgers, met foute informatie ook nog, en geen hoor en wederhoor aan hen bieden (in geen enkele uitzending!) is kwalijke journalistiek. En mevr. Hamerslag moet niet tegensputteren, maar als winnaar van de verkiezingen eisen dat er niet onwettig gebouwd wordt, maar eerst de rechten van Raad en burgers worden gerespecteerd via een Raadsbesluit, inspraak, referendum en bezwaarrecht. De democratie wordt nu geschonden. Via slechts een financieel besluit werden de rechten van de burger bewust opzij geschoven. Mevr. Hamerslag moet dat besluit dus ook helemaal niet respecteren, het is een fraude actie.

Back to top button
%d bloggers liken dit: