Kop van Noord-Holland

Nieuw dagelijks bestuur voor Hoogheemraadschap

Advertentie:

Noord-Holland – Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het nieuwe dagelijks bestuur benoemd. Jos Beemsterboer (BBB), Klazien Hartog (waterplatform Groen, Water & Land), Arnold Langeveld (VVD), Marjan Leijen (PvdA) en Simon Ruiter (Geborgde zetel, ongebouwd) zijn de vijf hoogheemraden voor de komende vier jaar. Drie van de vijf hoogheemraden zijn nieuw in het dagelijks bestuur: Jos Beemsterboer, Arnold Langeveld en Simon Ruiter.

Na de waterschapsverkiezingen van 15 maart heeft de lijsttrekker van de grootste partij, Jos Beemsterboer (BBB), het initiatief genomen om een nieuw dagelijks bestuur te formeren. Dinsdagavond 16 mei stemde het algemeen bestuur in met het voorstel voor de nieuwe hoogheemraden. Samen met de dijkgraaf, Remco Bosma, vormen de hoogheemraden voor de komende vier jaar het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. Tevens werd stilgestaan bij het vertrek uit het dagelijks bestuur van hoogheemraden Rob Veenman, Siem Jan Schenk en Saskia Borgers.

Portefeuilleverdeling
• Algemene bestuurlijke zaken – Dijkgraaf Remco Bosma
• Waterveiligheid en wegen – Arnold Langeveld (VVD)
• Integraal waterbeheer (landelijk gebied) – Jos Beemsterboer (BBB)
• Integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en cultureel erfgoed – Klazien Hartog (waterplatform Groen, Water en Land)
• Waterketen, duurzaamheid en Innovatie – Marjan Leijen (PvdA)
• Middelen en participatie – Simon Ruiter (ongebouwd)

‘Water verbindt’
Na de verkiezingen is in samenspraak met de vijf partijen een coalitieprogramma opgesteld. Dit beschrijft op hoofdlijnen waar het dagelijks bestuur zich de komende bestuursperiode voor gaat inzetten. “Met dit coalitieprogramma op hoofdlijnen zetten we in op een actief beleid op basis van een aantal uitgangspunten: dichtbij onze inwoners, samenwerkend vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, met een gebiedsgerichte aanpak om optimaal gebruik te kunnen maken van lokale kennis en ervaring, toekomstgericht en duurzaam. Zo kunnen wij ons gebied bewoonbaar en werkbaar houden voor inwoners en bedrijven, agrariërs en natuurbeheerders tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten.”

Het complete coalitieprogramma is te vinden op https://www.hhnk.nl/dagelijks-bestuur

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button