Hollands KroonPolitiek

Gemeenteraad Hollands Kroon unaniem akkoord met jaarrekening 2019

Anna Paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon is in de raadsvergadering unaniem akkoord gegaan met de jaarrekening 2019 van de gemeente. Het positieve saldo van € 3.502.992,- is voornamelijk ontstaan door incidentele meevallers. Na de financiële verwerking van de resultaatbestemmingen wordt uiteindelijk € 3.138.992,- in de Algemene Reserve gestort, die hiermee voor 10 miljoen euro de boeken over 2019 ingaat.

De incidentele meevallers omvatten onder andere de bouwleges van 1,3 miljoen die in december 2019 zijn betaald door Microsoft voor de bouw van het datacentrum op Agriport. Verder is van het Rijk ruim 1 miljoen meer ontvangen dan verwacht. Van de begrotingsbuffer van € 500.000,- is slechts € 80.000,- benut voor de bedrijfsverplaatsing van Luyt en is vervolgens het restant ad € 420.000,- bij het positieve saldo opgeteld.

Raad geeft oordeel
Vrijwel alle partijen maakten van de gelegenheid gebruik om hun licht te laten schijnen over de jaarcijfers en het gevoerde beleid binnen Hollands Kroon. Over het algemeen was de teneur, mede door het gunstige resultaat, positief met hier en daar een vraag of een kritische aanvulling. Henk van Gameren van LADA lichtte twee onderdelen van het programma Leefbaarheid eruit. “Wij gaan ervan uit dat de controle op illegale huisvesting van arbeidsmigranten in 2020 gecontinueerd wordt. Verder zien wij graag dat inwoners beter betrokken worden bij de ruimtelijke ontwikkeling van Agriport. Inwoners moeten niet het gevoel hebben dat hun leefomgeving wordt opgeofferd voor enkele initiatiefnemers zonder gehoord te worden.”

Jip Pankras van de Senioren Hollands Kroon betitelde de stijging van kosten op zorg als aanzienlijk en verzocht B&W de gemeenteraad op de hoogte te houden van de verrichtingen van Incluzio. “Mensen hebben recht op zorg, maar het is belangrijk voor de raad dat er goed gemonitord blijft en wij op de hoogte worden gehouden.” Ook Sylvia Buczynski van de PvdA benoemde de positie van Incluzio. “Best zorgelijk. Er is onvoldoende zicht op de bestedingen en invulling door Incluzio.” Naast haar roep om een nieuwe Woonvisie (“hoog tijd”) was de PvdA-fractievoorzitter wel te spreken over de investeringen in scholen, bibliotheken en kindcentra.

Lilian Peters van GroenLinks noemde de 1,3 miljoen bouwleges van Microsoft ‘korte termijnwinst en lange termijnverlies’. “Met hun ruimtebeslag, energiegebruik en lichtvervuiling veranderen de datacenters de leefomgeving van velen en ondermijnen ze het draagvlak in Hollands Kroon voor de nodige klimaatmaatregelen, het bevorderen van biodiversiteit en de energie- en warmtetransitie.”

Maarten Versluis van D66 noemde de stijgingen van jeugdcriminaliteit, het aantal vroegtijdige schoolverlaters en het aantal meldingen voor jeugdzorg een ‘zorgelijke trend’. Enno Bijlstra van de VVD gaf een compliment voor de laagste organisatiekosten van de regio en vroeg naar het aantal opgeleverde woningen in 2019.  CDA’er Hans van Tongerlo toonde zich enthousiast over het financiële resultaat (“zeer goed”) en vroeg of het voorgenomen beleid daadwerkelijk was uitgevoerd. “Niet op alle vier programma’s is dat het geval”, kwam hij zelf tot de conclusie.

Henk-Jan Wittink van Onafhankelijk Hollands Kroon benoemde de horeca en recreatie in coronatijd. “De horeca komt amper tot bedrijfsvoering en de recreatie zoals watersportbedrijven is ernstig getroffen door de coronacrisis.” De financiële gevolgen van deze crisis was een aandachtspunt voor alle partijen en waar ook allen hun zorgen over uitten.

Geen gemeentelijk noodfonds
Wethouder Theo Groot van Financiën besprak vervolgens ook de financiële consequenties van de coronacrisis. “Wij verwachten dat het grote invloed heeft, maar er is geen aanleiding tot het vormen van een noodfonds, juist door de toevoeging van 3,1 miljoen euro aan de Algemene Reserve die nu 10 miljoen bedraagt. Het is genoeg om de corona-effecten te compenseren. We moeten waken voor dubbele maatregelen vanuit het Rijk en provincie. Voor maatschappelijke instellingen en sportinstellingen moet maatwerk uitgevoerd worden.”

De wethouder belooft binnenkort met een financieel overzicht van de coronakosten te komen. “Volgende week geven wij een eerste doorkijk op de kosten van de coronacrisis. Met een grote slag om de arm, want we weten niet wat de eindstand wordt. Wij denken dat dingen tot stand moeten worden gebracht in het kader van werkgelegenheid. We proberen wel om door te bouwen en te investeren juist met het oog op werkgelegenheid. Niet voor niets proberen we al het normale werk, inclusief bestemmingsplannen en vergunningen, door te laten gaan.”

Tot slot meldde de wethouder nog een beeldvormende vergadering op 27 augustus om inhoudelijk de herstructurering van Wieringerwerf en de daarbij behorende kosten nader toe te lichten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button