Noord-Holland

Onderzoek naar samenwerking met de provincie Noord-Holland

Noord-Holland – De provincie Noord-Holland wil graag weten hoe inwoners de samenwerking met en communicatie van de provincie ervaren. Daarom staat van 21 juni tot 7 juli een vragenlijst op www.noord-holland.nl/doemee. Alle inwoners van Noord-Holland kunnen laten weten wat goed gaat en wat beter kan.

“Hoe wordt uw omgeving in de toekomst ingericht? Hoe gaan we daarbij om met energietransitie, wonen, werken en recreëren? Ik vind het belangrijk om van u te weten hoe u daarover wil meepraten en samenwerken met de provincie. We horen graag welke ideeën en suggesties u daarvoor hebt. Vul daarom de vragenlijst in”, zegt Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland.

De vragenlijst is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vragenlijst wordt ook ingevuld door leden van Gedeputeerde Staten, leden van Provinciale Staten en medewerkers van de provincie Noord-Holland. Door de antwoorden te vergelijken, wordt duidelijk wat iedereen vindt van de provinciale democratie en onderlinge samenwerking.

Commissie
Een commissie bespreekt halverwege juli de uitkomsten van de vragenlijst. Die commissie bestaat uit twee inwoners, commissaris van de Koning Arthur van Dijk, gedeputeerde Ilse Zaal, Statenleden Joyce Vastenhouw (FvD) en Lars Voskuil (PvdA) en twee ambtenaren. Deelnemend inwoner Geert-Jan Mulder zegt over de relatie tussen inwoners en overheid: “De afstand lijkt alleen maar toe te nemen. Dat is niet goed voor de democratie. Hun onvrede uiten veel mensen via sociale media in plaats van in gesprek te gaan.”

In de commissie is dat anders. Daarin bespreken de leden samen hoe de provincie kan werken aan een betere samenwerking. Wat de verbeterpunten volgens de commissie zijn, wordt in de loop van de zomer bekendgemaakt.

De komende jaren gaat de provincie Noord-Holland nog meer ruimte geven aan initiatieven en ideeën van inwoners. Daarom wil de provincie weten of de manier waarop leden van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en ambtenaren werken, aansluit bij wat inwoners van de provincie Noord-Holland willen. Ideeën? Vul de vragenlijst in via www.noord-holland.nl/doemee..

Toon meer

Laura Konkelaar

Dit bericht is geplaatst door Laura Konkelaar. Zij was enige tijd stagiair bij Regio Noordkop en volgde de opleiding mediaredactiemedewerker op het Mediacollege in Amsterdam.

Wellicht ook interessant

Back to top button