Den HelderPolitiek

Helderse brandbrief aan ministeries voor extra financiële steun

Advertentie:

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft naar aanleiding van de oproep van de gemeente Zeist, waarvan de burgemeester de voorzitter is van de groep van de 50 middelgrote gemeenten, gehoor gegeven aan het verzoek om een brief te sturen naar de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken. In deze brief worden de ministeries gewezen op de moeilijke financiële situatie waar gemeentes in zitten. Namens de gemeente Den Helder heeft wethouder Kees Visser van Financiën een brief verstuurd. Wethouder Visser geeft namens de gemeente Den Helder aan zich ‘zorgen te maken over de uitkomsten van de bedragen die voor de gemeenten beschikbaar komen’.

“Gemeenten hebben een belangrijke rol in de mogelijkheden en waardering als vestigingsplaats voor bedrijven. Die waardering hangt nauw samen met voldoende werkgelegenheid, goede voorzieningen, voldoende betaalbare en gevarieerde woningen en sociale voorzieningen van een behoorlijk niveau. De middelen die de gemeenten, en zo ook onze gemeente, daarvoor ontvangen moeten zo efficiënt en effectief mogelijk over deze doelen worden verdeeld. En zij hebben ook samenhang: een prettige woonomgeving en werk zorgt voor meer welbevinden. Doordat bepaalde uitgaven aanzienlijk harder groeien dan de vergoeding die het Rijk verstrekt door middel van de algemene uitkering, wordt het steeds moeilijker om tot een sluitende begroting te komen. Juist in deze tijd moeten overheden in onze visie gezamenlijk zorg dragen voor een anticyclisch begrotingsbeleid om zo snel mogelijk de crisis achter ons te laten”, zo laat wethouder Visser in de brief weten.

Knelpunten in Den Helder doen zich voor bij Jeugdzorg, WMO, de woningbouw, het klimaat, de haven en monumenten. “Wij denken dat extra middelen vanuit het Rijk een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de economie, de leefbaarheid en duurzaamheid van onze gemeente (en gemeenten in het algemeen), zowel voor de korte termijn als de lange termijn”, zo besluit Visser het schrijven namens de gemeente Den Helder.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button