Noord-Holland

Oppervlakte- en afvalwater geschikt om gebouwen te verwarmen

Noord-Holland – Bijna al de 1.513.680 gebouwen in Noord-Holland kunnen aangesloten worden op duurzame warmte. Maar liefst 96% van de woningen en utiliteitsgebouwen kan aangesloten worden op de grootste warmtebron die waterrijk Noord-Holland heeft, namelijk warmte uit oppervlaktewater (TEO). De overige 2% gebouwen zou aangesloten kunnen worden op warmte uit afvalwater (TEA).

Dit blijk uit onderzoek naar de aanwezige warmtebronnen in Noord-Holland en de mogelijkheden om in de toekomst gebouwen te verwarmen in alle 449 Noord-Hollandse wijken. Het onderzoek is uitgevoerd door Syntraal in opdracht van provincie Noord-Holland. Noord-Holland is omgeven door water en ook in de provincie is veel oppervlakte water. Oppervlaktewater wordt in de zomer opgewarmd door de zon en kan worden gebruikt voor het verwarmen van huizen. Het is daardoor een oneindige warmtebron.

Aardgasvrij
Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Gemeenten werken momenteel aan de Transitievisie Warmte die eind 2021 klaar is. In deze visie staat welke wijken het eerste van het gas af gaan en in welk tempo. Het aansluiten van huizen op warmtebronnen is afhankelijk van de financiële haalbaarheid, ruimtelijke mogelijkheden, milieu en draagvlak.

Om wijken te verwarmen met behulp van oppervlakte water (TEO) is een warmtekoudeopslag (WKO), warmtewisselaar en warmtepomp nodig. Bij thermische energie uit afvalwater (TEA) wordt gebruik gemaakt van de warmte van rioolwater, warmte die vrijkomt bij de rioolwaterzuivering (RWZI’s) en warmte die vrijkomt bij rioolgemalen.

Warmtebronnen
Om warmtebron en warmtevraag efficiënt aan elkaar te koppelen, wordt binnen de Regionale Energiestrategieën Noord-Holland Zuid en Noord de Regionale Structuur Warmte (RSW) uitgewerkt. De RSW geeft gemeente inzicht in welke bronnen zij het beste kunnen gaan gebruiken voor welke wijk. De provincie heeft alle warmtebronnen in Noord-Holland in kaart gebracht. Deze zijn terug te vinden in het online warmtedataregister.

Toon meer

Cathy Niesten

Cathy is redacteur bij Regio Noordkop. Ze is 19 jaar en woonachtig in Den Helder. E-mail: cathy@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button