Hollands KroonPolitiek

Discours met de provincie moet leiden tot intrekken reactieve aanwijzing over Agriport

Advertentie:

Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon wil de komende periode via samenspraak inzetten op het vinden van een oplossing voor de verkeerssituatie bij Agriport die ook de goedkeuring van de provincie kan dragen. Op deze wijze hoopt het college te zorgen voor een intrekking van de reactieve aanwijzing die de provincie vorige maand indiende.

Reactieve aanwijzing
Het bezwaar van de provinciale staten gaat in de kern over de verkeersafwikkeling van het verkeer dat ontstaat door de uitbreiding van het bedrijventerrein Het Venster West. De provincie is van mening dat er hiermee een provinciaal belang in het geding is, en dus kunnen zij de gemeentelijke besluitvorming via de eerdergenoemde reactieve aanwijzing tot een halt roepen. Specifiek gaat het volgens de provincie fout op de zuidelijke ontsluiting van de werklocatie Agriport A7, op de provinciale weg N239. Op basis van de gemeten verkeersaantallen en een verkeersveiligheidsonderzoek is extra verkeer hier niet wenselijk. Daarover zijn de provincie en de gemeente Hollands Kroon het eens en er zijn dan ook via een amandement een aantal verkeersaanpassingen aangenomen.

“De reden waarom de provincie toch een reactieve aanwijzing heeft gegeven is omdat de provincie de aangenomen voorwaardelijke verplichting onvoldoende zekerheid vindt bieden”, zo schrijft het college B&W nu. In het bestemmingsplan is namelijk een mogelijkheid opgenomen voor het bevoegd gezag om van de voorwaardelijke verplichting gemotiveerd af te wijken als de actuele situatie dat toelaat. “Bijvoorbeeld als blijkt dat de verkeerssituatie, door het wegvallen van veel bouwverkeer, anders in elkaar zit”, aldus het gemeentebestuur. De provincie is dus bang dat de gemeente door gebruik te maken van deze voorwaardelijkheid uiteindelijk geen invulling zal geven aan de provinciale zorgen met betrekking tot de verkeerssituatie.

Hoe nu verder?
Wethouder Theo Groot ziet de oplossing in het voeren van gesprekken met de provincie: “De komende periode blijven wij in gesprek met de provincie over de verkeerssituatie en het oplossen van knelpunten. Een oplossing voor de verkeerssituatie die de goedkeuring van de provincie kan dragen, kan zorgen voor intrekking van de reactieve aanwijzing. Deze oplossing heeft onze voorkeur en hier streven we naar”, zo verklaart hij in een memo naar de gemeenteraad. Een andere optie is het starten van een beroepsprocedure, maar hierover zal de gemeenteraad medio september moeten beslissen. Zolang de reactieve aanwijzing gehandhaafd blijft zal de uitbreiding van Agriport stilstaan, maar er zijn geen aanwijzingen dat de provincie tegen de komst van meer datacenters is.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button