Noord-Holland

Steun voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Noord Holland – Het is 21 september Wereld Alzheimer Dag en dan wordt stilgestaan bij de honderdduizenden mensen in ons land die lijden aan deze vorm van dementie. In Nederland lijden op dit moment 280.000 mensen aan dementie. Maar liefst 70% van alle mensen met dementie heeft Alzheimer. En dat aantal neemt snel toe: verwacht wordt dat dat aantal de komende 20 jaar gaat verdubbelen. In de periode 2020-2050 zullen in Noord-Holland Noord 90.00 mensen met dementie worden geconfronteerd.

Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. De overgrote meerderheid woont dus in zijn of haar eigen huis. Dat betekent toenemende zorg én zorgen, bij de mantelzorgers en andere naasten. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven. Dagelijkse handelingen, zoals douchen, autorijden, betalen en koken, worden steeds moeilijker en onveiliger. Iemand met dementie wordt steeds afhankelijker van de hulp van anderen.

Zorgen voor iemand met dementie brengt een hoop (over)belasting voor de mantelzorger met zich mee. Het moeilijkste is in de eerste om de naaste te zien verslechteren, maar er zijn nog andere grote gevolgen voor de mantelzorgers, zoals: extra kosten, minder tijd voor vrienden en andere familie, en schaamte.

MEE & de Wering
Deze zomer ontvingen de MEE & de Wering-regio’s Kop van Noord-Holland en West-Friesland het certificaat als dementievriendelijke organisatie uitgereikt van Alzheimer Nederland.

Om de bewustwording over dementie te bevorderen en ook andere organisaties te stimuleren hier kennis over op te doen, hebben Alzheimer Nederland en MEE & de Wering het stokje op 1 september overgedragen aan Bibliotheek Hoorn. Ook zij gaan samen met Alzheimer Nederland aan de slag, en zullen volgend jaar het certificaat ontvangen.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20), ik was studente aan het Mediacollege in Amsterdam en liep enige tijd stage bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button