Hollands KroonZakelijk

Groenteboer vreest voor voortbestaan

Hippolytushoef – Piet Hooiveld  en Age van Klaveren zijn bang dat hun groentekraam, die al jaren aan het Kerkplein staat, zal moeten verdwijnen. De gemeente is bezig met een herinrichting van het centrum van Hippolytushoef en hierbij zullen ook enige veranderingen plaatsvinden rondom de kerk.

Eerst wordt een bedrag van €60.000,- uitgetrokken voor cosmetische ingrepen als het vervangen van straatmeubilair, het schilderen van lantaarnpalen en het vervangen van afzetpaaltjes. Later wordt gekeken naar verdere aanpassingen voor de lange termijn, zoals uitbreiding van terrassen ten behoeve van de horeca en het verwijderen van een aantal parkeerplaatsen. “Als er grote veranderingen plaatsvinden kan het zijn dat wij moeten verhuizen of helemaal weg moeten uit Hippolytushoef”, zegt Age. “Dat zou jammer zijn, want wij zorgen ook nog voor enige reuring in het dorp. Gemiddeld komen er op een zaterdag zo’n 200 klanten naar onze kraam. Wij zouden graag willen weten wat de plannen zijn maar we horen niets van de gemeente terwijl de middenstand al een voorlichtingsavond heeft gehad.”

Dat zij weg moeten is nog helemaal niet zeker. De inwoners kunnen via de enquête denkmee.hollandskroon.nl ideeën aangeven voor de invulling van het dorpshart. Hier staat onder meer ook de vraag in of mensen een markt in het centrum belangrijk vinden. Piet heeft zijn klanten via een briefje op de hoogte gesteld en doet een oproep standpunten kenbaar te maken via de enquête. De uitkomst zal te zijner tijd worden bekend gemaakt.

denkmee.hollandskroon.nl : https://denkmee.hollandskroon.nl/nl-NL/projects/vernieuwing-centrum-hippolytushoef

Toon meer

Cor Lont

Dit bericht is geplaatst door Cor Lont. Ik ben al vele jaren op vrijwillige basis werkzaam bij de omroep. Mijn taak is het schrijven van allerlei artikelen en het maken van korte videoreportages. Ik ben bereikbaar via cor@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button