Kop van Noord-Holland

Subsidie voor plattelandsontwikkeling in de Kop

Adverentie

Kop van Noord-Holland – Organisaties, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen tussen 6 december 2021 en 10 februari 2022 een subsidieaanvraag indienen bij LEADER, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.

In totaal is er €634.000,- beschikbaar voor projecten. De helft hiervan is Europees geld en de andere helft is beschikbaar gesteld door de gemeenten en de provincie. LEADER is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de eigen woonomgeving. Ideeën van organisaties, bedrijven en gemeenten worden vaak niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiën. De LEADER-aanpak stimuleert samenwerking en innovatie en draagt zo bij aan de sociaal-economische ontwikkeling van het platteland.

Lokale Actiegroep
De lokale tak van LEADER, de Lokale Actiegroep (LAG), bestaat uit publieke en private vertegenwoordigers van de regio Kop van Noord-Holland. Onder andere wethouder Heleen Keur uit Den Helder, Theo Meskers uit Hollands Kroon, Hennie Huisman van Texel en Jelle Beemsterboer uit Schagen zitten er in. De voorzitter, Fijko van der Laan, is tevens lid van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De LAG beoordeelt welke projecten in aanmerking komen voor subsidie.

De projecten dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo moeten ze passen binnen één of meerdere deelthema’s van de Ontwikkelingsstrategie ‘Kopkracht’ van de Kop van Noord-Holland en Texel. De deelthema’s zijn:

  • Tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen
  • Stimuleren van circulaire economie, biobased economy en duurzame energie
  • Uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur

Meer informatie over het aanvragen van subsidie is te vinden via deze link.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button