Politiek

Geen pilot met stadsmariniers, college legt advies naast zich neer

Advertentie:

Den Helder – Het college van Den Helder blijft van mening dat de inzet van stadsmariniers niet nodig is. Ook een proef hiermee, zoals eerder na extern onderzoek werd aanbevolen, achten burgemeester en wethouders niet wenselijk. Dat schrijft zij in een brief aan de gemeenteraad, die in februari 2023 nog een motie van de PVV omarmde waarin werd opgeroepen een onderzoek te laten uitvoeren naar de nut- en noodzaak van het aanstellen van een of meerdere zogenaamde ‘stadsmariniers’ en de haalbaarheid van een pilot (proef, red.).

Op verzoek van de gemeente voerde Arena Consulting het gevraagde onderzoek uit. Het bureau stelde dat de problemen die Den Helder heeft niet uniek zijn, maar dat er wel enkele redenen zijn die de problematiek wat ernstiger maken. Ook andere steden hebben te maken met overlast door jongeren, dak- en thuislozen, burenruzies, verloedering en onveilige verkeerssituaties in de woonomgeving. Den Helder kampt echter met een gebrek aan cohesie en een zwakke sociaaleconomische basis in een aantal wijken en buurten. Dat maakt de impact de overlast groter (maar is voor een deel ook de bron ervan). In bepaalde wijken, zoals de Visbuurt, lijkt het ernstiger dan elders. Tenslotte heeft – en dat geldt vooral voor de overlast van dak- en thuislozen en drugsoverlast – Den Helder in de regio een aantrekkende werking.

Geen pilot
Arena adviseerde, ook na vergelijking met andere gemeenten waarin stadsmariniers al actief zijn (zoals Rotterdam en Arnhem), een pilot op te zetten in Den Helder. “Het resultaat van de pilot moet zijn dat een aantal bestaande problemen wordt opgelost, maar vooral dat nieuwe problemen of incidenten, voortvarend(er) worden opgepakt”, aldus de onderzoekers. “We adviseren om voor de pilot een tot anderhalf jaar uit te trekken.” Het college legt dit advies dus naast zich neer, zo is nu duidelijk.

“Het is van groot belang om oog te blijven houden voor de meest zichtbare en urgente vormen van overlast. Echter, onze overtuiging is dat Den Helder de basis op orde heeft en alles in huis is om een daadkrachtige doorzettingsmacht (anders) te organiseren en daarop te sturen”, aldus het college in de brief aan de gemeenteraad. “Een pilot stadsmariniers achten wij minder effectief dan verbetering van de inrichting van werkprocessen en de aansturing daarin die de komende tijd in de organisatieontwikkeling wordt opgepakt.” Het college denkt dat die maatregelen voldoende zijn om ervoor te zorgen dat Den Helder “een leefbare en veilige gemeente is voor inwoners en ondernemers.”

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

1 reactie

  1. Wel raar dat op verzoek van de gemeente een duur onderzoek wordt opgestart waar een duidelijk advies uit voortkomt, waar dan vervolgens niet naar wordt geluisterd omdat men het beter denkt te weten…..lijkt me sowieso verspilling van gemeenschapsgeld.

Wellicht ook interessant

Back to top button