Spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Kop van Noord-Holland – De spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op, zo concludeert het UWV. “In een flink aantal sectoren is de vraag naar personeel groter dan het aanbod van kandidaten. Mede hierdoor is het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio’s ook in oktober weer gedaald en moeten werkgevers steeds creatiever worden om aan personeel te komen.”

In de Kop van Noord-Holland was Hollands Kroon vorige maand de negatieve uitzondering, met een kleine stijging (0,3 procent) van het aantal inwoners met een WW-uitkering. Op Texel daalde dit aantal met 3,2 procent, in Den Helder met 0,4 procent en in Schagen was de daling 1,7 procent. Worden de huidige aantallen vergeleken met een jaar geleden, dan zijn de dalingen heel groot. Op Texel 35,7 procent, in Den Helder 30,4 procent, in Schagen 27,5 en in Hollands Kroon 28,2 procent.

Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen in oktober met 4,2% af. In Noord-Holland Noord was de WW-daling minder sterk dan landelijk. In deze regio ( -3,5% naar 6.637 uitkeringen) was vooral de WW-daling bij de uitzendbedrijven minder sterk. Het lage aantal lopende WW-uitkeringen is voor een belangrijk deel het gevolg van de grote vraag naar personeel. Als een werkgevers een vacature plaatst, is het aantal reacties beperkt of voldoen de kandidaten niet (volledig) aan de wensen van de werkgever. Dit laatste is de zogenaamde ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt.

Mobiele versie afsluiten