Tweede keer JongerenTop: Veel bereikt, behalve op het gebied van wonen

Den Helder – Vanuit theater De Kampanje op Willemsoord werd donderdagmiddag digitaal de tweede JongerenTop Noord-Holland Noord gehouden. Tijdens de bijeenkomst kwamen veel jongeren aan het woord. Samen met bestuurders en ambtenaren werd besproken welke problemen jongeren ondervinden en welke beleidsmaatregelen genomen kunnen worden om daar iets aan te doen. Wethouder Peter de Vrij van Den Helder was één van de sprekers.

De Vrij vertelde dat er in Den Helder sinds de eerste editie in 2018 veel is verbeterd. Er wordt nu echt naar jongeren geluisterd. Het meest trots is hij op de realisatie van het Jongerenpunt, ook gevestigd op Willemsoord. Hier kunnen jongeren tussen de 16 en 27 jaar terecht met problemen op het gebied van verslaving of schulden, maar ook bijvoorbeeld voor advies over stageplekken en het vinden van een woning. Dit is ook meteen het onderwerp waar de minste progressie is geboekt volgens de wethouder. Eigenlijk is de situatie van jongeren op de woningmarkt de laatste jaren alleen maar verslechterd.

Dat is niet uniek in Den Helder, of de regio Noord-Holland Noord. Veel problemen voor jongeren spelen dan ook op landelijk niveau. Daarom is het van nog groter belang dat gemeenten en andere organisaties hun krachten bundelen. Beleidsmedewerkers uit gemeenten binnen Noord-Holland Noord vertelden dat regionale samenwerking erg belangrijk is. Zaken als zorg en onderwijs stoppen niet zomaar bij de gemeentegrenzen. Daarbij komt dat niet iedere gemeente steeds maar weer het wiel opnieuw moet gaan uitvinden. Zij kunnen lenen van elkaars expertise.

Het perspectief van jongeren
Die expertise is dan weer verspreid over allerlei verschillende instanties. Niet iedere jeugdige kampt met dezelfde problemen. Iedereen heeft een eigen verhaal, zo stelde één van de aanwezige jongeren. Een belangrijke constatering, die er ook voor zorgt dat er steeds meer gekeken wordt naar het verminderen van bureaucratische hordes. De schotten tussen verschillende instanties en afdelingen moeten verdwijnen en het perspectief van de jongeren moet belangrijker worden gemaakt. Zo leek de consensus tijdens de JongerenTop te zijn. In Alkmaar wordt daarom steeds meer gewerkt met ervaringsdeskundigen en ligt de continuïteit van de zorg onder de loep. De leeftijdsgrens van 18 zorgt nu vaak nog voor plotselinge veranderingen, terwijl er in werkelijkheid niet opeens is verandert bij de hulpbehoevende in kwestie.

Het naar de voorgrond brengen van het perspectief van jongeren wordt ook heel bewust opgepakt bij Scholen aan Zee. Hans van Beekum, de algemeen directeur van de Helderse school, laat weten dat het accepteren van jongeren als volwaardige gesprekspartner veel kan opleveren. Zo heeft de coronacrisis heel goed laten zien dat de ideeën van ouders en docenten over de behoeften van scholieren niet kloppen. Het gebrek aan sociaal contact is een veel groter probleem onder jongeren dan werd gedacht. Daarom is er nu al een tijdje een jongerenraad op school. Eén van de leden van deze raad uit 6 VWO was ook aanwezig. Hij vertelde dat de directie echt luistert en dat er al concrete zaken zijn verbeterd. Een voorbeeld hiervan is dat de schoolkantine een stuk meer rekening houdt met de dieetwensen van leerlingen. Veganisten en vegetariërs, of mensen die gezonder willen eten, krijgen nu ook die mogelijkheid.

Nog veel te behalen
Al zitten de belangen van jongeren steeds meer tussen de oren van ambtenaren, bestuurders en andere betrokkenen, is er toch nog veel progressie te behalen. Er zijn steeds meer jongerenplatforms, maar deze zouden beter kunnen samenwerken. Daarnaast is er ook gewoon vraag naar organen met directe invloed. Vooral in de jeugdzorg zijn nog schrijnende gevallen te vinden. Zo vertelde één van de aanwezigen dat zij heeft ervaren dat je pas hulp krijgt als het echt heel slecht met je gaat. Pas na een zelfmoordpoging ging bij de instanties het licht branden en kreeg zij de nodige hulp. Aan jongeren in soortgelijke situaties gaf zij mee dat ze hoopvol moeten zijn en dat er in korte tijd in positieve zin veel kan veranderen.

Mobiele versie afsluiten