Hollands KroonPolitiek

Ministerie trekt lijn om Agriport als het gaat om datacenters, geen uitbreiding volgens college

Middenmeer – Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 16 november jongstleden opnieuw vastgesteld waar in Nederland hyperscale datacenters geplaatst mogen worden. In februari van dit jaar besloot minister Hugo de Jonge door middel van een voorbereidingsbesluit een stop te zetten op de bouw van deze mega installaties, met uitzondering van Hollands Kroon en een gebied in Groningen. Dit besluit is nu verlengd met de aanpassing dat in Hollands Kroon alleen nog het gehele bedrijventerrein Agriport is aangewezen als uitzonderingsgebied. Dit zou in overleg zijn geweest met de gemeente, omdat zij voornemens is dit te bestemmen voor datacenters. Het college weerspreekt dit en noemt het gebrek aan afstemming “ongelukkig”.

De tekst van het nieuwe voorbereidingsbesluit, in combinatie met het kaartje van de aangewezen uitzonderingsgebieden, doet toch de wenkbrauwen fronsen. Te lezen valt namelijk dat alleen nog de plekken “die de gemeente Hollands Kroon voornemens is te bestemmen voor onder andere de uitbreiding van bestaande hyperscale datacentra” worden uitgezonderd van het verbod. Dit zou in overleg met de gemeente zijn vastgesteld. “Deze afbakening sluit beter aan op de reeds vigerende bestemmingsplannen van de betreffende gemeenten en passen in het bestaande beleid van de Nationale Omgevingsvisie voor voorkeursgebieden voor de vestiging van hyperscale datacentra”, aldus de minister.

Op het bijbehorende kaartje staat vervolgens het geheel van Agriport, dus ook waar nu kassen of andere bedrijven staan, aangemerkt als uitzonderingsgebied. Hier mag de gemeente van het Rijk dus datacenters toestaan. De tekst gelezen zou dit betekenen dat het college voornemens is het geheel van Agriport te bestemmen voor datacenters. Dat zou dwars staan op de uitgesproken ambities van de nieuwe coalitie, namelijk om een pas op de plaats te doen wat betreft grootschalige ontwikkelingen.

Niet van plan hele gebied Agriport te bestemmen voor datacenters
Gevraagd om een reactie laat het college van de gemeente Hollands Kroon weten dat hiervan dan ook geen sprake is: “De tekst en het kaartje zijn niet met de gemeente afgestemd. Dat vinden we ongelukkig, want wij zijn niet van plan om het hele gebied Agriport te bestemmen voor uitbreiding van datacenters.” Wel heeft het college verzocht alleen Agriport aan te wijzen als uitzonderingsgebied: “Naast Agriport A7 zijn er immers geen andere plekken in de gemeente voor de vestiging van hyperscale datacenters.”

Verder wil het college benadrukken dat het niet gaat om een aanwijzingsbesluit, maar slechts een verbod voor de rest van Nederland: “De minister wil met dit besluit niet voorschrijven aan de gemeente wat er binnen het gebied Agriport gebeurt, maar alleen uitsluiten dat het op ongewenste locaties in Nederland gebeurt. De gemeenteraad is en blijft zelf bevoegd om te besluiten over bestemmingsplannen op Agriport.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button