Noord-Holland

Provincie verkoopt grond voor motorcrossterrein

De provincie Noord-Holland verkoopt het stuk grond op de hoek van de Alkmaarseweg (N242) en de Groetweg in Middenmeer aan de coöperatie Grond Noord-Holland. Daarmee is de ontwikkeling van deze grond naar een motorcrossterrein bijna rond.

Gemeente Hollands Kroon besluit naar verwachting halverwege 2020 het bestemmingsplan te wijzigen. Momenteel heeft het perceel een agrarische bestemming. Daarna kan de nieuwe eigenaar het terrein
inrichten.

Voorgeschiedenis
Provinciale Staten namen in 2005 een motie aan waarin het Gedeputeerde Staten opriep een motorcrossterrein mogelijk te maken in Noord-Holland. Daarop kocht de provincie in 2007 het stuk grond in Middenmeer. De Stichting Noord Hollandse Geluid Sporten Phoenix zou zorgen voor de exploitatie van het terrein. Zij hadden echter moeite de financiering rond te krijgen. Daarnaast moesten zij maatregelen nemen om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Inmiddels hebben particuliere investeerders zich verenigd in een coöperatie, waardoor de financiering rond is. De gemeente beoordeelt binnenkort in een milieueffectrapportage over onder andere de effecten van geluid.

Clausule
In het koopcontract heeft de provincie een clausule opgenomen. Mocht de financiering toch niet rondkomen of als de gemeente toch besluit geen bestemmingswijziging door te voeren, dan moet binnen zeven jaar de mogelijkheid zijn om de grond aan de provincie terug te leveren voor de aankoopsom. In de tussentijd zal de coöperatie in afwachting van de vergunningen en realisatie van de motorcrossbaan de grond agrarisch verpachten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button