Hollands KroonPolitiek

Gemeenteraad akkoord met woonvisie Hollands Kroon

Hollands Kroon – Zowel nu als in de toekomst moet iedereen prettig kunnen wonen in Hollands Kroon. Daarom heeft de gemeenteraad donderdagavond ingestemd met een nieuwe woonvisie.

De raad heeft hiermee besloten dat de komende jaren extra aandacht gegeven wordt aan de woonbehoeften van jongeren, starters en ouderen zodat er voldoende geschikte en betaalbare woningen voor hen zijn in onze gemeente. Verschillende partijen hebben hierbij aangegeven dat het tempo van het bouwen van deze woningen omhoog moet.

De woonvisie speelt in op toekomstige ontwikkelingen en op de woonwensen die de komende twintig jaar veranderen. Wat voor type woning mensen zoeken en wat hun woonwensen zijn, heeft te maken met leeftijd, inkomen en de samenstelling van het huishouden. De verwachting is dat de komende jaren het aantal ouderen toeneemt en daarmee ook de vraag naar geschikte woningen voor deze doelgroep. Starters zijn vooral op zoek naar een betaalbare koop- of huurwoning. De woonwensen kunnen erg uiteenlopen en de woningvoorraad moet hierop aansluiten.

Het Woningmarktonderzoek dat eind 2019 is uitgevoerd in Hollands Kroon geeft inzicht in de woningmarkt. De woonwensen die hierin en via een participatietraject naar voren zijn gekomen, zijn vertaald in de woonvisie. https://bit.ly/2KdztAj.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button