Den HelderPolitiek

Portret van een raadslid: Edwin Dasbach

In deze serie interviews spreken wij iedere zaterdag met een ander gemeenteraadslid. In dit deel: Edwin Dasbach van VVD Den Helder

Adverentie

Ik werk eigenlijk thuis op de dag dat ik met Edwin Dasbach in Julianadorp heb afgesproken. Vanuit Schagen is het ook niet ver. Zo kom je nog eens ergens. Ik parkeer voor het huis en loop naar de verkeerde deur toe, dat dan wel. Maar, nadat Edwin me wijst op de juiste ingang en koffie zet kunnen we beginnen met ons gesprek. Edwin is de derde VVD’er op rij in deze serie interviews, na twee collega’s uit Hollands Kroon de vorige weken. Dat is niet expres hoor, iedereen mag meedoen.

Toch in de raad
Edwin is nu bijna vier jaar raadslid: “Ik ben in 2017 politiek actief geworden, vlak voor de verkiezingen. Ik had toen niet per se het doel om echt in de raad te komen, maar ik was wel al lang politiek geïnteresseerd. Ik had altijd een beetje het idee dat het toch ‘vriendjespolitiek’ was allemaal. Dat je pas in de raad kan komen als je juiste mensen kent. Een jaar voor de verkiezingen zag ik een advertentie voor de cursus ‘Politiek Actief’ en daar heb ik me toen voor aangemeld. Dat was heel interessant en daar ben ik ook met verschillende fracties in gesprek geraakt. Ik stemde altijd al op de VVD en kwam daarom in contact met Kees Visser en hij vroeg uiteindelijk ook of ik op de kieslijst wilde.”

Edwin dacht: ‘Baat het niet dan schaadt het niet’ en gaf aan dat hij wel verkiesbaar wilde zijn voor de VVD. Uiteindelijk kwam hij op een, voor zichzelf, verrassende vierde plek op de lijst. “Dat betekende in eerste instantie dat ik niet in de raad kwam, want we kregen vier zetels en Rogier Bruin ging mij met voorkeurstemmen voorbij. Dat vond ik niet erg want mijn verwachting was van te voren ook dat ik als steunfractie aan de slag kon. Toen ging de VVD uiteindelijk toch meedoen aan de coalitie en werd Kees wethouder, waardoor iedereen een plekje opschoof en ik toch in de raad kwam.”

Dat was eerst spannend vertelt Edwin: “Wat vooral in het eerste jaar moeilijk bleek was vakjargon. Daar zou eigenlijk wel eens wat meer aandacht aan besteed kunnen worden. Er wordt wel een soort training aangeboden door de gemeente, maar in één avondje ga je niet alles snappen.” Binnen de VVD zelf helpt men elkaar natuurlijk wel. Het heeft al met al toch wel een half jaar gekost voordat Edwin het gevoel had volledig mee te draaien. Zijn achtergrond ligt ook niet binnen het openbaar bestuur, maar binnen de commercie.

Wijnhandel
“Ik ben altijd commercieel geweest eigenlijk en heb veel in de buitendienst gewerkt. Nu zit ik even zonder werk, door corona. Ik werkte bij KeyKeg, hier in Den Helder. Die maken kunststof bier- en wijnfusten. Ik ben daar eigenlijk vanaf het begin af aan bij betrokken geweest, maar met de sluiting van de horeca wordt er natuurlijk veel minder verkocht. Uiteindelijk kwam het tot een reorganisatie waarbij 25 mensen moesten vertrekken, waaronder ik. Ik werkte als internationaal sales manager, veel in Duitsland.” Voordat Edwin bij KeyKeg ging werken heeft hij ook in commerciële functies bij wijnhandelaren gewerkt.

Hij heeft dan ook echt een passie voor dranken: “Ik ben begonnen bij Albert Heijn en van daaruit heb ik altijd een voorliefde gehad voor bier en wijn. Daarna is wijn meer mijn passie en uitdaging geworden. Daar heb ik ook allerlei opleidingen voor gedaan. Ik ben ook vinoloog. Eerst verkocht ik echt het product wijn en daarna bij KeyKeg de verpakking, maar wel binnen hetzelfde wereldje.” Voor zijn nieuwe uitdaging zoekt Edwin het elders. Wijn blijft wel een passie, maar hij heeft niet meer de ambitie om weer die commerciële hoek in te gaan. “Ik ben meer opzoek naar een functie binnen de overheid, of het onderwijs. Ik zou graag mijn werk- en levenservaring overbrengen. Als stagebegeleider bijvoorbeeld, ik kijk goed om me heen.”

Tijd voor werk en politiek
Het vele reizen is niet de reden voor de keuze om een andere kant op te gaan, dat heeft namelijk ook positieve kanten: “Ik ben ook naar Zuid-Korea geweest voor een klant en naar Hongkong en Sint Petersburg. Dat is wel heel mooi, om zo veel van de wereld te zien.” Ook autorijden vindt Edwin leuk, maar het in de file staan, dat steeds erger wordt, werd een steeds grotere frustratie. “Ik moest vaak naar Frankrijk en Duitsland en dat deed ik dan gewoon met de auto. Toen ik veertien jaar geleden begon had je wel eens een file maar de laatste jaren was ik gewoon steeds twee uur later thuis dan gepland. Daar ben ik wel een beetje klaar mee.”

De combinatie van het raadswerk met zijn baan ging volgens Edwin prima, ondanks dat niet elke werkgever zit te wachten op een medewerker die de gemeenteraad in gaat. “Het kost zoveel tijd als je zelf wilt. Natuurlijk heb je een aantal verplichtingen die tijd kosten maar daar kies je voor. De meeste tijd ben je kwijt aan het inlezen in de stukken, wat je overal en altijd kan doen. Het lijkt veel, maar met een hobby ben je ook zo vijftien tot twintig uur in de week kwijt en dat is het raadswerk ook ongeveer. Hoeveel tijd je er nog extra aan wilt besteden is per persoon verschillend. Ik ben breed geïnteresseerd, dus ik ga ook naar bijeenkomsten die niet onder mijn portefeuille vallen, dan ben je wat meer tijd kwijt.”

Sociaal domein, WMO
Binnen de VVD houdt Edwin zich bezig met het sociaal domein. De WMO en de jeugdzorg onder andere. Recentelijk kwam hij met een motie over het in kaart brengen van achterstanden in de WMO, nadat er door zijn partij signalen waren ontvangen dat mensen lang moesten wachten op hulp vanuit de gemeente. Een jaar eerder had Edwin nog aangegeven dat het best goed ging met de WMO in Den Helder, waarover hij van onder andere Behoorlijk Bestuur kritiek kreeg. “Ik ben blij dat je dat nu vraagt, al was het beter geweest dat je dat deed toen je hierover een artikel schreef”, zegt Edwin. “Ik ben blij dat ik het nu kan uitleggen.”

“De situatie was toen dat Behoorlijk Bestuur heel erg aan het roepen was over achterstanden in de WMO. Er zouden allerlei problemen zijn bij de gemeente en daarop wilde zij zelf een meldpunt maken, wat om verschillende redenen geen goed idee is. Daarop heb ik contact gezocht met de wethouder en die verzekerde mij dat er binnen de WMO eigenlijk bijna geen achterstanden waren en dat als die er waren ze kwamen door problemen bij externe partijen. Er waren ook weinig klachten. Als de wethouder dat zegt moet je daar op kunnen vertrouwen. Nu kregen wij zoveel signalen dat er momenteel toch echt wel achterstanden zijn en dat er ook binnen de gemeentelijke organisatie dingen te lang duren, toen zijn we via een andere weg gaan kijken naar de situatie.”

De eerdere antwoorden van de wethouder bleken namelijk toch geen goede afspiegeling van de situatie te geven. Ook de recente presentatie vanuit het ambtelijk apparaat bood geen soelaas: “Ik vond het eigenlijk al gek dat de gemeentesecretaris een verhaal kwam vertellen, als een soort excuus in mijn ogen. De presentatie zelf was uiteindelijk anders dan hoe hij werd aangekondigd en gaf niet op alle vragen antwoord. Ik ben blij dat ze direct onze motie hebben opgepakt, maar het lijkt wel een beetje op paniekvoetbal. We blijven het op de voet volgen en wachten op het plan van aanpak dat begin volgend jaar komt.”

Verkiezingen en speculaties
Nog iets om naar uit te kijken begin volgend jaar zijn de verkiezingen. Edwin doet weer mee namens de VVD. Hij komt op de zesde plek op de lijst. Dat is wel iets lager dan vorige keer, maar die keuze is aan een commissie. “Het is niet dat iemand even gaat zitten en bedenkt wie waar op de lijst moet. Daar worden allerlei interviews voor afgenomen en er zit een strategie achter. Er staan nu ook weer twee nieuwkomers hoog op de lijst.” Edwin denkt nog steeds in de raad te komen vanaf volgend jaar: “Dan weet je ook hoeveel zetels ik denk dat we gaan halen, maar het wordt spannend.”

Externe ontwikkelingen kunnen daar ook invloed op hebben. Zo is Edwin heel benieuwd of Forum voor Democratie mee gaat doen aan de verkiezingen: “Ik ben dan vooral benieuwd hoeveel zetels ze gaan halen, als ze wel succesvol zouden worden zegt dat toch iets, en dat bedoel ik niet positief.” De influx van nieuwe partijen die willen gaan meedoen voor een plek in de raad ziet Edwin niet als een goede ontwikkeling: “Dan heb je bijvoorbeeld Helder Lokaal, een nieuwe partij. Die hebben als speerpunt: Geen versplintering meer. Dan denk ik, sluit je dan aan bij een bestaande partij. Al die lokale kleine partijen, ze kunnen beter aansluiting zoeken, maar zetten zich liever af. Helder Onafhankelijk ook bijvoorbeeld.”

Edwin heeft niets met mensen die alleen maar roepen dat alles verkeerd is. Dat is ook één van de redenen dat hij vier jaar geleden besloot om zelf de politiek in te gaan. “Het politieke speelveld in Den Helder zal wel gaan veranderen na de verkiezingen. Hoe de verhoudingen liggen en wie mag meebesturen. Ik ben benieuwd hoe die mensen zich dan gaan opstellen.” Dat hele kritische geluid is niet alleen contraproductief, het is volgens Edwin ook nog eens onterecht. De discussie rondom Willemsoord en het stadhuis is daar een voorbeeld van: “Voor mijn werk sprak ik ook vaak af met mensen uit het buitenland die dan naar Den Helder kwamen. Als ik ze een rondleiding gaf op Willemsoord vonden ze dat geweldig. Hoe wij zo’n historisch gebied her-ontwikkelen, een nieuw doel geven, waarbij de historische uitstraling bewaard blijft. Dat is alleen maar prachtig.”

“Wat voor samenstelling de raad straks ook gaat worden, ik zou voorstander zijn van een raads-breed programma. Dat iedereen er iets in kwijt kan, waardoor je misschien wel een betere samenwerking krijgt. Ik denk ook dat het kan. De partijprogramma’s komen veel overeen. In hoofdlijnen willen we veel hetzelfde: Bereikbaarheid, woningbouw, groen, veiligheid. Dan moet een raadsprogramma mogelijk zijn.” Een nobel idee, dat ook vaker voorbij komt. Het wordt wel lastig denk ik, wanneer Behoorlijk Bestuur bijvoorbeeld al gezegd heeft niet te willen samenwerken met de VVD. “Terugkijken naar het verleden brengt niet zoveel. Dat je niet wil samenwerken op basis van iets dat wij hebben gezegd over het stadhuis is jammer. Je kunt beter naar voren kijken.”

De toekomst
En de jeugd is de toekomst, nietwaar? Edwin heeft twee zoons samen met zijn vrouw, die hij ontmoet heeft toen zij beide in de Albert Heijn in De Schooten werkten. Hij probeert hen ook al wat mee te geven over politiek en verzekert dat ze niet verplicht op hun eigen vader hoeven te stemmen straks in maart. “Ze bereiken nu een beetje de kiesgerechtigde leeftijd en ik heb voor de landelijke verkiezingen ook met ze de stemwijzer gedaan. We gingen het apart van elkaar invullen en mijn oudste zoon kwam uit op 50Plus”, lacht Edwin. “Hoe kan dat nou weer? Dacht ik, maar hij had dus aangegeven dat hij de pensioenleeftijd heel belangrijk vindt. Nou dan stelt de stemwijzer dus voor dat je op 50Plus stemt.”

Zo kan je partijkeuze toch bepaald worden door één dossier, maar dat raad Edwin niet aan. Hij wil zich de komende vier jaar blijven inzetten voor de VVD. Als het kan als raadslid, maar anders binnen een commissie. Een aandachtspunt is voor Edwin nu de stand van zaken binnen het ambtelijk apparaat. Zo als eerder genoemd binnen de WMO, maar ook op andere plekken is de dienstverlening aan verbetering toe. “Mijn zoon wilde een spoedprocedure voor zijn rijbewijs aanvragen, omdat we op vakantie gingen, maar toen was de eerste mogelijkheid pas over een week. Ik denk echt dat dit één van de oorzaken is dat er zo weinig vertrouwen is in de gemeente en het lokale bestuur. Mensen kijken toch heel erg naar de servicegerichtheid.”

“We horen overal dat inwoners die te maken krijgen met de gemeente daar problemen ondervinden. In een komende raadsperiode wil ik me daar hard voor maken.” Een ander punt voor Edwin is de hoogte van de subsidies in Den Helder, die worden veel te vrij gegeven: “Als je het vergelijkt met Schagen of Hollands Kroon bijvoorbeeld, dan geven wij echt veel meer. Soms ook aan meerdere partijen die hetzelfde doen. Dat moet beter kunnen. Daar zullen de meer ‘sociale’ partijen niet om staan te springen, maar door samenwerkingen of gewoon alles onder te brengen bij één partij kun je veel besparen denk ik. Andere organisaties moeten gewoon hun eigen fondsen gaan werven.”

Er moet dan ook goed gekeken worden naar de manier waarop de subsidies bijdragen aan de stad Den Helder. In sommige gevallen gaat de subsidie naar een overkoepelend orgaan en is het niet duidelijk waar de fondsen vervolgens worden geïnvesteerd. Overigens geldt dit ook voor de wijze waarop gekeken wordt naar de gemeentelijke organisatie. Het is goed als ambtenaren zelf in Den Helder wonen: “Als mensen werken voor Den Helder is het goed dat ze binding hebben met de stad. Dan weet je toch beter waar je het voor doet. Daarom moeten we er ook op inzetten dat ambtenaren van buiten de stad zelf in Den Helder willen komen wonen. Om dat te stimuleren moeten we goed naar buiten brengen hoe mooi de stad eigenlijk is. Mensen die denken dat Den Helder niet mooi is zijn er waarschijnlijk al heel lang niet geweest.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button