Cultuur/NatuurDen HelderPolitiek

“Budgetverhoging Omgevingsdienst is fundamentele discussie”

Kop van Noord-Holland – De beslissing om het budget van de Omgevingsdienst niet te verhogen gaat volgens wethouder Michiel Wouters uit Den Helder om meer dan enkel een gebrek aan onderbouwing. Er zit een fundamentele discussie in over de gemeenschappelijke regelingen als de Omgevingsdienst en de verantwoordelijkheden die zij in de regio dragen. De organisatie trekt volgens Wouters steeds meer taken naar zich toe en raadsleden uit de betrokken gemeenten hebben daar weinig controle over.

Veel kleine budgetverhogingen stapelen op
Zo was de Omgevingsdienst zich al druk aan het voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet, terwijl volgens de Helderse portefeuillehouder nog helemaal niet zeker is welke diensten de gemeenten in dat kader gaan afnemen. Op die manier wordt de organisatie steeds groter, terwijl daar eigenlijk nooit opdracht voor is gegeven door de politiek. “We moeten ons als politiek niet teveel gaan bezighouden met de uitvoering, maar het heeft wel degelijk invloed op onze begroting. We betalen voor zowel wettelijke als niet-wettelijke taken en de gemeenteraad van Den Helder heeft daar weinig over te zeggen. Als wethouder moet ik voor onze gemeente dan heel kritisch kijken naar verdere verhogingen van het budget en ik zie onvoldoende aanleiding.” Wouters geeft verder aan dat er al vaker relatief kleine budgetverhogingen zijn doorgevoerd. Die kleine bedragen stapelen op.

Steeds meer taken
De Omgevingsdienst wilde een half miljoen extra ontvangen. Voor een deel zou dat gebruikt worden voor het uitbreiden van de traineepool. Dat verzoek kan Wouters wel begrijpen: “In Den Helder zien we ook dat het steeds lastiger wordt om personeel te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. We werken daarom zelf ook met trainees. Dat verzoek kunnen wij best steunen.” De rest van de uitgaven zou gaan naar voorbereidingen op de Omgevingswet en het aannemen van nieuwe data analisten. “Daarbij is de onderbouwing vanuit het dagelijks bestuur simpelweg dat er steeds meer data bij komt kijken, dat is echt onvoldoende.” Dat de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar komt, zoals wethouder Theo Groot van Hollands Kroon stelde, vindt Wouters te kort door de bocht: “Ik begrijp dat Theo Groot dat zegt. Als dagelijks bestuurder bij de Omgevingsdienst waakt hij over de bedrijfsvoering. Maar, als de continuïteit werkelijk in gevaar komt moet dat goed te onderbouwen zijn.”

Verschil van inzicht
Groot gaf eerder aan dat er nu eenmaal meer werk is ontstaan, waardoor meer personele middelen noodzakelijk zijn. Volgens Wouters is het maar de vraag of de Omgevingsdienst die werkzaamheden wel moet uitvoeren. Het verschil van inzicht tussen beide bestuurders gaat dus niet zozeer om de specifieke budgetverhoging, maar veel meer nog over de rol die de Omgevingsdienst vervult. Het mandaat dat de organisatie vanuit politiek heeft gekregen wordt in de ogen van Wouters steeds wat opgerekt. Volgens Groot wordt de organisatie met de extra investeringen juist toekomstbestendig. Richting de kadernota en begroting voor het volgende jaar zal de discussie opnieuw gevoerd moeten worden. Volgens de Helderse wethouder blijft de opdracht hetzelfde: Een zorgvuldige onderbouwing. Zeker omdat het volgens Wouters zo lastig is voor raadsleden om grip te krijgen op dit soort gemeenschappelijke organisaties, waar meerdere gemeenten aan meewerken. De grootste gemeenten hebben ook nog eens de meeste stemmen in het bestuur. Een kritische kijk ten aanzien van extra uitgaven is dan noodzakelijk.

Naast Den Helder gingen ook de gemeenten Alkmaar, Castricum, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Koggenland, Schagen en Langedijk via een zienswijze niet akkoord met de begrotingswijziging. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Bergen en Hollands Kroon dienden geen zienswijze in. Vanwege de tegenstand werd het voorstel uiteindelijk niet in stemming gebracht.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button