Kop van Noord-Holland

Informatieavond over de Energietransitie in Noord-Holland

Noord-Holland – De energieregio’s in Noord-Holland organiseren een informatieavond over de planning van de Regionale Energiestrategie, de online bijeenkomst op 25 januari is voor een ieder bij te wonen.

De komende tijd gaan gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen samen met andere partijen werken aan concrete energieprojecten. In het uitvoeringsprogramma is de planning van deze werkzaamheden proces omschreven. De informatieavond is bedoeld om inwoners te betrekken bij het project, iedereen die geïnteresseerd is in de Regionale Energietransitie is welkom.

Regionale Energiestrategie
De Regionale Energiestrategie is onderdeel van landelijk beleid ten behoeve van de energietransitie, een uitkomst van het Klimaatakkoord. Nederland is opgedeeld in dertig energieregio’s die allemaal een eigen plan hebben opgesteld. Energieregio Noord-Holland Noord (waar de gemeenten uit de Noordkop onder vallen) wil in 2030 1,5 Terawattuur aan extra groene energie opwekken. Die energie moet opgewekt worden door veertien windturbines van 3 MW – vergelijkbaar met die in de Wieringermeer – en 2.485 hectare aan zonnepanelen.

Het plan – RES 1.0 – bestaat dus uit een doelstelling voor de opwek van duurzame energie. Er staat ook beschreven hoe en waar die energie opgewekt gaat worden, wat de valkuilen zijn en hoe men voldoende steun van inwoners krijgt. Het plan is geschreven door afgevaardigden van de deelnemende gemeenten, belanghebbenden (bijvoorbeeld de netbeheerder of natuurorganisaties), ondernemers en inwoners.

Regio Noordkop onderzoekt de komende tijd wat de Regionale Energiestrategie betekent voor de inwoners uit de Noordkop. Wat gaat er gebeuren, waar zijn de gebieden waar de projecten terecht komen en wat betekent dat voor omwonenden? Vragen, informatie, tips? Laat het weten: klaas@regionoordkop.nl.

De online informatieavond vindt plaats op 25 januari om 20:00. Aanmelden kan tot en met vrijdag 21 januari via: https://energieregionhz.nl/informatieavond-uitvoeringsprogramma.

Toon meer

Klaas Omta

Klaas Omta is, in het kader van een landelijk samenwerkingsproject tussen lokale en regionale omroepen en de NOS, namens de NOS werkzaam bij Regio Noordkop als algemeen verslaggever. Hij is bereikbaar via klaas@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. energiegekte, burgers op mega kosten jagen, idiote timmerfrans met z’n kornuiten

  2. Omdat politici geen benul van bèta wetenschappen hebben kan de industrie de burger financieel uitkleden. Het klimaat trekt zich hier niets van aan. Nalatige politici en wethouders dienen ter varantwoording te worden geroep3n !

Back to top button
%d bloggers liken dit: