Hollands KroonPolitiek

Gemeentelijke compensatie Covid-19: Wie het eerst komt wie het eerst maalt

Hollands Kroon – De financiële steun voor maatschappelijke organisaties die dreigen om te vallen zal worden toegekend op basis van volgorde van aanmelding. In het eerder door de gemeente gepresenteerde Compensatie-en Herstelfonds COVID-19 werd aangekondigd dat een bedrag van €487.743,- vrij werd gemaakt voor maatschappelijke organisaties die door de gevolgen van de coronacrisis het hoofd niet boven water kunnen blijven houden. De gemeenteraad van Hollands Kroon sprak donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering over de uitvoering van het plan en de voorwaarden verbonden aan deze steun.

Het Compensatie-en Herstelfonds COVID-19 richt zich specifiek op maatschappelijke organisaties, zonder winstoogmerk, die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor landelijke of provinciale regelingen. De gemeente hoopt hiermee de maatschappelijke infrastructuur van Hollands Kroon te steunen en verdere ontwrichting te voorkomen. Hierbij moet gedacht worden aan bestaande organisaties op het gebied van bijvoorbeeld sport, welzijn en cultuur. Daarnaast komen ook burgerinitiatieven specifiek gericht op herstel van de lokale economie en de sociale infrastructuur in aanmerking voor gemeentelijke steun. De gemeente kijkt per geval of recht is op steun.

Het meest opvallende in de uitvoering van het herstelfonds is dat organisaties die in aanmerking willen komen voor de steun er wellicht snel bij moeten zijn. De gemeente gaat uit van een methode van “wie het eerst komt wie het eerst maalt”, tot het volledige bedrag is toebedeeld. Of dit betekent dat sommige organisaties geen gebruik zullen kunnen maken van de steun is nog niet duidelijk, daar de volledige vraag naar de compensatie nog niet in kaart is gebracht. Het is daarmee dus nog niet zeker of de totale vraag naar steun hoger is dan het gereserveerde bedrag. Wel houdt de gemeente de mogelijkheid open het beschikbare budget te verruimen mocht dit nodig blijken.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button