‘Den Helder beweegt vooruit!’ naar raad voor vaststelling

Den Helder – Het college B&W van Den Helder stuurt het beleidskader Sport “Den Helder beweegt vooruit!” richting gemeenteraad voor besluitvorming.

“Sport is van belang voor de samenleving. Sport geeft de inwoners van Den Helder plezier, ontspanning en vermaak. Daarnaast draagt sport bij aan een goede gezondheid, sociale contacten, het aanleren van vaardigheden en het weerbaar worden van mensen”, zo meent het college van B&W van Den Helder. De ambitie is dat zoveel mogelijk mensen gezond zijn en blijven in de eigen gemeente.

Sporten en bewegen zijn hiervoor belangrijke middelen. Om hier de juiste randvoorwaarden voor te behouden en deze te versterken, zet het college middels het beleidskader sport ‘Den Helder beweegt vooruit!’ in op de volgende onderdelen: vitale verenigingen, beweegvriendelijke openbare ruimte, bereiken van maatschappelijke doelstellingen, onderwijs als basis voor sport en bewegen en tot slot accommodaties. Het beleidskader wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Exit mobile version