Den HelderPolitiek

Presentatie over herinrichting Tillenhof Huisduinen

Adverentie

Den Helder – De gemeente Den Helder wil het voormalige werkterrein van Rijkswaterstaat aan de Tillenhof 2 in Huisduinen herinrichten voor woningbouw en parkeergelegenheid. Het college heeft recent kennis genomen van meerdere schetsvarianten (met en zonder de herinrichting aan het Verheullplein) en vooruitlopend op de bestuurlijke besluitvorming willen zij deze schetsen presenteren aan omwonenden en belanghebbenden in Huisduinen.

In afwachting van de herontwikkeling is de locatie de afgelopen jaren tijdelijk in gebruik gegeven aan Stichting Stelling Den Helder (antikraak). Aanvullend op dit reeds verworven terrein loopt bovendien een aankooptraject van een direct omringende strook grond aan de voet van de dijk van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze aankoop vergemakkelijkt de ontwikkeling van het terrein.

Beter landschappelijk inpassen
Naast de herontwikkeling van Tillenhof 2 is de optie onderzocht om tevens het nabijgelegen  parkeerterrein op de dijk bij Fort Kijkduin aan het Admiraal Verhuellplein beter landschappelijk in te passen. Voor beide benaderingen (met en zonder herinrichting Admiraal Verhuellplein) zijn schetsvarianten uitgewerkt en doorgerekend. Het onderzoek naar de mogelijkheden van het kwalitatief herinrichten van het Admiraal Verhuellplein wordt afgestemd met het team dat bezig is met de omgevingsvisie Stelling.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button