Hollands KroonNoord-HollandPolitiek

PVV Noord-Holland stelt kritische vragen over datacenters aan het provinciebestuur

Noord-Holland – De provinciale PVV fractie heeft naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf omtrent het waterverbruik van de datacenters in Wieringermeer een zevental vragen gesteld aan het college. De Telegraaf meldde donderdag dat datacenters in Noord-Holland zoveel drinkwater gebruiken dat hierdoor mogelijk een tekort aan schoon drinkwater ontstaat voor de inwoners. Dit zou bij de provincie reeds bekend geweest zijn, maar een kritisch onderzoekrapport hierover is niet gepubliceerd door ambtenaren van de provincie.

In een op 30 november gepubliceerde webinar van de provincie werd genoemd dat extreme weersomstandigheden er inderdaad voor kunnen zorgen dat er onvoldoende drinkwater beschikbaar is voor de inwoners van de provincie. De PVV wil nu weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke stappen het bestuur gaat ondernemen. Zij stellen de volgende vragen:

1) Deelt u de mening dat het volstrekt onaanvaardbaar is dat provinciale ambtenaren dit onderzoeksrapport onder de pet hebben gehouden en dat deze zo snel mogelijk openbaar moet worden gemaakt? Zo nee, waarom niet?

2) Kunt u aangeven waarom dit rapport door de ambtenaren niet naar buiten is gebracht en was u hiervan op de hoogte? Kunt u alle interne communicatie inzake dit onderzoeksrapport naar de Staten sturen? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Vanaf wanneer was u op de hoogte van dit rapport, alsmede de schokkende conclusies en wat heeft u met deze informatie gedaan? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de drinkwatercapaciteit van de gehele provincie in gevaar kan komen door datacenters met alle gevolgen van dien en dat dit al genoeg reden is om de bouw van nieuwe datacenters zoveel mogelijk tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

5) Kunt u aangeven welke chemicaliën aan het koelwater worden toegevoegd en waarom deze niet worden geregistreerd? Deelt u de mening dat dit altijd zou moeten gebeuren? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Klopt het dat momenteel aan eenmaal gebouwde datacenters geen nieuwe eisen kunnen worden gesteld inzake watergebruik en lozing van chemicaliën? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Deelt u de mening dat de wetgeving zo spoedig mogelijk moet worden aangescherpt? Zo ja, wat gaat u doen om dat te bewerkstelligen & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Gedeputeerde Cees Loggen voor ruimtelijke ordening reageert vrijdag in een weblog al op het bericht van De Telegraaf. Hij schrijft dat de kwestie al speelde bij het provinciebestuur en dat zij juist opdracht hebben gegeven voor aanvullend onderzoek naar het waterverbruik van de datacenters. Het eerdere onderzoeksrapport is volgens Loggen enkel niet naar buiten gebracht omdat de uitkomst onvoldoende betrouwbaar was vanwege een te kleine steekproef. Verder wijst de bestuurder op de recente start van het opstellen van een provinciale aanvulling op de datacenterstrategie van de Metropoolregio Amsterdam. Na voltooiing geldt deze strategie ook voor de rest van Noord-Holland. Wat dit in de praktijk gaat betekenen voor de huidige datacenters en de vestiging van nieuwe datacenters moet nog blijken.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. is de p.v.v. de enige partij die zich zorgen maakt over het watertekort en de verontreiniging waarvan de kosten op de inwoners verhaald worden?

Back to top button
%d bloggers liken dit: