Politiek

Gemeente verwijdert deel speeltoestellen in Anna Paulowna vanwege overlast

Advertentie:

Anna Paulowna – Op social media is er veel over te doen. Het verwijderen van delen van een pas aangelegde speeltuin in de woonwijk Elshof Zuid in Anna Paulowna. Dit omdat direct omwonenden lijnrecht tegenover elkaar staan en vanwege de inmiddels gespannen sfeer niet eens meer met elkaar willen praten.

De speeltoestellen staan er twee jaar en zijn door gemeente Hollands Kroon en de ontwikkelaar van de woonwijk gerealiseerd nadat een groep omwonenden een crowdfundingsactie startte. De toestellen zijn in het voorjaar 2022 geplaatst en zijn inmiddels een ware splijtzwam in de wijk geworden vanwege de ervaren overlast bij meerdere aanwonenden. Zij hebben klachten ingediend over (geluids)overlast door het gebruik van een aantal speeltoestellen, het aantal kinderen dat overdag in de speeltuin speelt en jongeren die ‘s avonds in de speeltuin hangen. Dit hadden de omwonenden vooraf niet voorzien.

Het college van Hollands Kroon gaat in op de situatie: “De speeltuin is al ruim een jaar onderwerp van gesprek in de wijk en de emoties zijn helaas een aantal keren hoog opgelopen. Sommige buurtbewoners van de wijk praten niet meer met elkaar en praten alleen nog via de gemeente. Enkele buurtbewoners ervaren de huidige situatie in de wijk als onveilig. Wij juichen het zeer toe als een buurt het initiatief neemt om een speeltuin in de wijk te plaatsen; dat past ook bij het coalitieakkoord. Maar de verantwoordelijkheid van de inwoners voor zo’n plek houdt niet op zodra de speeltuin is geplaatst. Wij vinden het belangrijk dat buurtbewoners hierover met elkaar blijven praten en begrip tonen voor elkaars standpunten en meningen; ook als het effect anders uitpakt dan van tevoren was verwacht.”

De ontwerpschets van speeltuin De Bosbies.

Ondernomen acties
Sinds september 2022 heeft de gemeente meerdere acties ondernomen om samen met de aanwonenden tot een gedragen oplossing te komen. De insteek van het college is daarbij een speeltuin waar inwoners beperkt hinder van ondervinden, en tegelijkertijd een plek te houden waar kinderen fijn kunnen spelen en hun energie kwijt kunnen. De gemeente Hollands Kroon heeft drie bijeenkomsten georganiseerd waar de gemeente met aanwonenden in gesprek is gegaan. Daarnaast zijn er individuele gesprekken gevoerd. Van daaruit is extra beplanting aangebracht en zijn er acties ondernomen om de overlast van hangjongeren te beperken in samenwerking met de boa’s, wijkagent en L!NK Jongerenwerk. Het is de bewoners onderling tot nu toe niet gelukt om samen in het goede gesprek tot overeenstemming te komen.

Het college heeft daarop besloten om een mediator (onafhankelijke bemiddelaar) in te zetten. Doel van het gesprek was om te komen tot een gedragen advies aan de gemeente. Dat advies is er gekomen. Op basis van het advies heeft het college besloten om de kabelbaan, de toren en de draaitol van speeltuin de Bosbies te verplaatsen naar een andere locatie in of rond de Elshof. Voorts gaat zijn na verplaatsing van de genoemde speeltoestellen beplanting aan te brengen in overleg met de buurtbewoners. De komende maanden wordt hieraan uitvoering gegeven.

Teleurstelling
Op de Facebookpagina ‘Je bent Polders als’ reageren de meeste bezoekers overwegend teleurgesteld op de onverdraagzaamheid van een minderheid als het gaat om kinderen en jongeren die ook een plekje in de wijk verdienen. Zij hadden tevens een wat stevigere opstelling van de gemeente verwacht.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

5 reacties

  1. Goed signaal van zero-tolerance tegenover kinderen vanuit gemeente Hollands Kroon. Nouja… Kroon…. Wel met doornen dan. Inderdaad heel triest dat men daar zwicht voor een paar zeurpieten en de rekening schaamteloos bij de jeugd neerlegt. Hollands Kroon heeft duidelijk niet zoveel op met “de toekomst”. Schaam je!

  2. Dit gaat nergens over…. wat dacht je dat er in speeltuinen alleen vogeltjes?? De mensen die klagen waar zeker altijd muisstil toen ze buiten speelde zeker.

    Als er last van heb zet je een te koop bord in je tuin en ga je op zoek naar hutje op de hei.

  3. Deze mediator, de heer B. uit Alkmaar (en is ook advocaat) genoemd in de memo van het college aan de raad, is niet onafhankelijk. Ik heb deze mediator ook gehad van september 2023 tot december 2023 in een geschil met de gemeente over een tweede houtzagerij wat tegenover ons gevestigd wordt. Deze mediator luistert alleen naar de wensen van het college, lost niets op maar bepaald wat er moet gebeuren, behoorlijk dwingend ook. Dat mag een mediator niet, deze hoort alleen te bemiddelen tussen partijen. Bovendien MOEST ik tekenen voor voorwaarden waarbij al mijn lopende zaken stil zouden staan. Het college heeft hier, omdat wij hier op stonden, ook voor getekend maar verbrak dit. Ik ben toen uit de mediation gestapt en ik heb een klacht ingediend bij het kwaliteitsregister MFN. Deze mediator wordt ook genoemd in reviews van het advocatenkantoor waar hij mede eigenaar is en deze sluiten aan bij mijn ervaring. Bovendien is hier al een houtzagerij gevestigd waarvan de eigenaar ’s nachts enorme boomstammen buiten zaagt met een motorkettingzaag. Dit mag niet, het is boven de norm en er liggen vele meldingen. Maar het gaat gewoon door. En overlast van kinderen mag dan niet? Ik snap het niet meer….

  4. Triest. Lekker klagen over kinderen die spelen voor je deur terwijl je zelf een woning koopt midden in een nieuwe en vooral jonge wijk.

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Wellicht ook interessant

Back to top button