Noord-HollandPolitiek

CDA Noord-Holland komt met initiatiefvoorstel over windturbines en zonneparken

Noord-Holland – De provinciale CDA fractie heeft een initiatiefvoorstel ingediend waarmee zij nieuwe voorwaarden willen verbinden aan de bouw van windturbines of zonneparken. Dit is nodig vindt de partij, omdat de provincie de bestaande provinciale regels over bijvoorbeeld afstanden van windmolens tot woningen af wilt schaffen. “Om onwenselijke uitkomsten te voorkomen van de vele initiatieven die nog langs zullen komen, wil het CDA dat ieder project langs een helder afwegingskader wordt gelegd”, aldus het CDA.

De nieuwe Regionale Energie Strategie, waarin zoekgebieden voor zonneparken en windturbines worden vastgesteld, zal op 21 april openbaar worden gemaakt. De huidige invulling van het klimaatakkoord leidt volgens het CDA tot te veel protest en weerstand “omdat het participatieproces tot nu toe vooral organisaties met een bepaald belang op de been heeft gebracht”. Wanneer burgerparticipatie gaat om het verdedigen van belangen is het lastig om objectieve criteria vast te stellen. Dit poogt het CDA nu te doen.

Het CDA wil dat voor alle voorgestelde projecten minstens de volgende vragen helder beantwoord worden:
• Is er in de gemeente en buurgemeente(n) een (ruime) politieke meerderheid?
• Zijn van bezwaren van omwonenden ten aanzien van het effect op leefbaarheid en gezondheid onderzocht of deze terecht (kunnen) zijn en hebben deze onderzoeken impact op het draagvlak?
• Is het participatietraject goed georganiseerd?
• Hebben omwonenden de kans gekregen financieel te participeren?
• Is er duidelijkheid over de ecologische effecten van het project?
• is er duidelijkheid over de landschappelijke effecten?
• Is er duidelijkheid over de financiële effecten?

Met het initiatiefvoorstel wil het CDA verder duidelijk maken dat schone energie belangrijk is, maar niet ten koste van alles. “Hoewel de energietransitie erg belangrijk is, betekent dit niet dat ieder project voor groene stroom daarmee ook gelijk een goed idee is. Veel plannen voor zon en wind kunnen een grote impact op het landschap hebben, het is belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan”, aldus de partij.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. Wat moet er nog gebeuren eer politieke partijen het schadelijke van dit groene gedoe inzien ? Eer zij de fraude met de klimaatdata inzien. Eer ze inzien hoe ze hun kiezers beroven ?

Back to top button
%d bloggers liken dit: