Cultuur/NatuurTexel

Texel als bakermat voor de ontwikkeling van mariene aquacultuur

Texel – Het Waddenfonds stelt 1 miljoen euro subsidie ter beschikking voor de ontwikkeling van mariene aquacultuur in het Waddengebied. Met deze bijdrage kan Stichting Zilte Zones in Polder Wassenaar (Texel) verder werken aan businessmodellen voor mariene aquacultuur en natuurontwikkeling.

De stichting wil, met de inzet van kennisinstellingen en het bedrijfsleven, de mariene aquacultuur in het Waddengebied aanjagen. “Wereldwijd spelen er grote uitdagingen op het gebied van voedselvoorziening, klimaatverandering en duurzaamheid. Mariene aquacultuur kan deze issues op een alternatieve en duurzame manier oplossen. Maar het kan ook bijdragen aan natuurherstel van de Waddenzee”, vertelt Bob Verburg, voorzitter van Stichting Zilte Zones.

Businessmodellen
Met de bijdrage van het Waddenfonds wil Stichting Zilte Zones de huidige testlocatie in Polder Wassenaar verbeteren en, naast het onderzoek naar kokkelteelt, proeven starten met het kweken van zeegras, zeewier, pieren, tapijtschelp, mossel, garnaal en platte oester. Gedurende het proces zal worden gekeken of er een succesvol businessmodel ontwikkeld kan worden voor een verdere uitrol in de Waddenregio. “Het kostenaspect van kweek versus wildvangst vormt vaak een knelpunt bij het succesvol commercieel opschalen. Door slim te combineren kun je die kosten drukken. Ook dat willen we onderzoeken”, aldus Verburg. Polder Wassenaar is desgewenst ook voor medegebruik beschikbaar als testlocatie voor projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van mariene aquacultuur.

De stichting hoopt op deze manier ook een kenniscentrum omtrent mariene aquacultuur in Noord Nederland te worden. “Dat deze kennis rondom problemen die wereldwijd voorkomen wordt ontwikkeld in Nederland, en dan ook nog eens op Texel, is echt iets om trots op te zijn.”

Bakermat
Daarnaast heeft de visserij steeds minder ruimte in de diverse wateren door de bescherming van natuurwaarden. Dit verhoogt de vraag naar een alternatief aanbod. Ook neemt de vraag naar gezond, eiwitrijk en duurzaam geproduceerd voedsel steeds meer toe. Verburg: “Al deze aspecten zorgen ervoor dat mariene aquacultuur steeds belangrijker wordt. Omdat een aantal van deze opgaven samenkomen in het Waddengebied vormt dit als het ware een bakermat voor mariene aquacultuur, zowel in economisch als ecologisch opzicht. Dit biedt ook serieuze kansen voor Texel naast de economische pijlers van toerisme, landbouw en visserij.”

Zo heeft The Fieldwork Company afgelopen jaar in Polder Wassenaar onderzoek gedaan naar de groei van zeegras. “In het Waddengebied groeide vroeger zeegras dat diende als kraamkamer voor garnalen en vissen. Dit is onder andere door commercieel gebruik van de Waddenzee vrijwel helemaal verdwenen. Met dit onderzoek willen we kijken of het mogelijk is om zeegras weer terug te brengen en zo natuurherstel te laten plaatsvinden”, aldus Verburg.

Verzilting
Mariene aquacultuur is ook een waardig alternatief voor de landbouwsector, waar deze kampt met verziltingsproblematiek. Verburg legt uit: “Door de zeespiegelstijging wordt het grondwater zilter en kan vaak geen landbouw meer plaatsvinden. Ook biedt de combinatie met waterveiligheid kansen, wanneer gekozen wordt voor een concept van twee dijken achter elkaar. Deze tussendijkse gebieden fungeren ook als een soort buffer voor het opkomende water en daarmee dragen ze bij aan waterveiligheid en kustverdediging. In de tussendijkse gebieden liggen kansen voor nevenfuncties, zoals mariene aquacultuur.”

De proeven in Polder Wassenaar worden uitgevoerd in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Staatsbosbeheer en Meromar Seafoods en worden naast het Waddenfonds mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland en Provincie Groningen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button