Hollands KroonPolitiek

Definitieve omgevingsvergunning datacenter Microsoft verleend

Adverentie

Middenmeer – De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft vandaag de definitieve omgevingsvergunning verleend voor de bouw en het gebruik van het Microsoft datacenter op bedrijventerrein het Venster bij Middenmeer. Om de vergunning van het datacenter is veel te doen geweest omdat deze lang uitbleef en de multinational al op basis van een gedoogbeslissing mocht beginnen met bouwen.

De gemeente Hollands Kroon verleende in januari 2021 al een omgevingsvergunning aan Microsoft voor het oprichten en bouwen van dit datacenter. Later bleek dat de provincie het bevoegd gezag is en moest het dus over. Om verdere vertraging te voorkomen besloot de provincie Microsoft alvast toe te staan om te beginnen met de bouw. Nadat anderhalf jaar later nog steeds geen definitieve vergunning was verleend trok de gemeente aan de bel en riep zij de provincie op om op te schieten. Het NRC publiceerde kort daarna een artikel over de kwestie die heeft geleid tot Kamervragen.

In een persbericht laat de provincie nu weten dat er naar aanleiding van het besluit van de Raad van State in november 2022, om stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet langer buiten beschouwing te laten, een nieuwe berekening moest komen: “Dit soort berekeningen zijn omvangrijk en kosten veel tijd. Uit de beoordeling hiervan blijkt nu dat de bouw en gebruik van het datacenter geen negatieve gevolgen hebben voor de Natura 2000-gebieden”, aldus de provincie. Na de vertraging kan Microsoft nu dus met een vergunning verder bouwen.

Beroep
De definitieve vergunning ligt vanaf 20 april 6 weken ter inzage via het loket van de Omgevingsdienst. Er kan nog beroep worden ingediend tegen de vergunning.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button