Politiek

Hollands Kroon koopt strategische gronden van Wiron Ruiters

Advertentie:

Anna Paulowna – Stichting Hippolyte, beter bekend als de Wiron Ruiters, heeft de gemeente een stuk grasland aangeboden van 2,3 hectare. Het grasland is in onbruik geraakt doordat er tegenwoordig meer op zand dan op gras gereden wordt. Het gaat om een marktconforme koopsom van € 7,50 per vierkante meter voor de huidige bestemming, hetgeen voor de 2,3 hectare neerkomt op € 195.000,-.

Rick Boersen van de VVD vond tijdens de raadsvergadering dat dit een afwijking was op het bestaande grondbeleid. Daarnaast meende hij dat de ontwikkelvisie voor Hippolytushoef nog niet klaar is en dat de gronden ook bijzonder provinciaal landschap (BPL) zijn en er daarom niet veel mogelijkheden voor zijn. Wethouder Versteeg gaf aan dat het een strategische aankoop betreft voor een lage agrarische waarde, waardoor er ook weinig kapitaallasten op komen te rusten. “Als we er iets mee willen zal inderdaad een ruimtelijk procedure gelopen moeten worden waar de provincie in meegenomen moet worden, omdat de bestemming nu manege is en het BPL betreft”, gaf Versteeg aan.

Ook bevestigde hij dat de ontwikkelvisie Hippolytushoef pas in mei 2024 wordt gestart, maar daarom is het wel van belang als gemeente ruimte te hebben. Of dit nu is om direct te gebruiken of om gronden uit te ruilen. Daarom was hij van mening dat de gemeente deze kans niet voorbij mocht laten gaan. In het nieuwe grondbeleid, dat vorige maand nog van de agenda was afgevoerd omdat de raad het nog niet besluitrijp achtte, is actieve grondpolitiek juist een van de speerpunten. Daarnaast wist Versteeg aan de raad te melden dat de provincie Noord-Holland intern bezig is de woningbouwgrenzen rond kernen (de rode contour) te herzien. Ook het BPL speelt in die afweging van de provincie een rol. Dit nieuws vanuit Haarlem verwacht de portefeuillehouder binnen één of twee maanden.

Onduidelijkheid
Voor Boersen (VVD) was alle onduidelijkheid rondom drie nog niet vastgestelde beleidsstukken lastig om tot een oordeel te komen op basis van niet bestaand beleid. Henk van Gameren van de fractie LADA reageerde daarop wat verbaasd, omdat hij toch regelmatig van de VVD hoort dat woningbouw enorm van belang is. Ook Sylvia Buczynski van de PvdA was wat teleurgesteld in de ‘ondernemingsgeest’ van de VVD. Ook OHK sprak bij monde van Alexander Bügel het vertrouwen uit in de visie van de wethouder, waarin regeren ook vooruitzien is als het op woningbouw aankomt. Uiteindelijk werd het voorstel voor de grondaankoop unaniem door de raad aangenomen.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

1 reactie

  1. Een peanuts aankoop voor een gemeente of een prullenbalk die niet op tijd geleegd wordt, dat is waar de raad van Hollands Kroon zich mee bezig houdt, maar niet met de problemen die wij burgers hebben. Wat die problemen zijn? VOLSTREKT zinloos om dat op te schrijven, want niemand luistert. Bijna alle raadsleden vertegenwoordigen alleen zichzelf. ‘Luisteren’ betekent voor een raadslid het betoog van een burger gapend aanhoren en vervolgens uitgebreid betogen dat zijn of haar brein nu eenmaal superieur is en dat dit brein een mandaat heeft van de kiezer om zijn eigen gang te gaan….

Wellicht ook interessant

Back to top button