Politiek

Rapport datacenters omarmd door gemeenteraad

Advertentie:

Anna Paulowna – Ruim vijf weken na het verschijnen van rapport Berenschot over de vestiging datacenters heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon inhoudelijk gesproken over de aanbevelingen en de lessen die daaruit te trekken zijn. Berenschot is in 2023 door de gemeente Hollands Kroon gevraagd om onafhankelijk onderzoek te doen naar de vestiging van datacenters in de gemeente. Het doel daarvan was om inzicht te bieden in de feitelijke ontwikkeling van plan- en besluitvorming over de vestiging van datacenters op het Agriport A7-terrein en ook lessen te trekken voor de gemeente Hollands Kroon over het omgaan met toekomstige grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen.

In een tamelijk gelaten en beschaafd debat werden door de diverse fracties de aanbevelingen en lessen onderschreven, waarmee het boek over de reeds gevestigde datacenters dan ook eindelijk dicht kan. De meest gemeenschappelijke constateringen waren wel dat communicatie en participatie destijds niet goed verlopen is en dat de publieke opinie zich tijdens het proces tot een enorm maatschappelijk debat had ontwikkeld, zonder dat de vele betrokkenen dit vooraf hadden zien aankomen.

Alexander Bügel van OHK omschreef het proces als een voortdenderende trein, waarbij hij ook het gevoel had dat niet alle raadsleden destijds over dezelfde informatie beschikten, hetgeen ten koste ging van een gezond raadsdebat. Ook het gebrek aan landschappelijke inpassing op het welstandsvrije Agriport heeft hier veel schade gedaan, volgens Bügel. Daarnaast haalde hij het BMC rapport uit 2020 aan, waarin werd gesteld dat de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad onvoldoende op één spoor zaten. Hij pleitte daarbij voor meer overleg tussen de raad en de organisatie.

Complimenten
Het CDA startte bij monde van Jan Willem van der Klugt met het opsommen van een flink aantal complimenten uit het rapport, want er was immers ook veel goed gegaan, maar ook hij kwam uiteindelijk ook uit op de landschappelijke inpassing die bij veel inwoners voor een vervreemding van de identiteit had gezorgd. Matthijs de Gee (D66) gaf in zijn maidenspeech aan dat de onderbouwing van dit soort grote ontwikkelingen in het vervolg veel beter moet. Ook zal het gemeentebestuur in het vervolg sneller moeten inspelen op het veranderende maatschappelijke klimaat. D66 vindt het dan ook van belang dat bij langdurige grootschalige ontwikkelingen er een regelmatige herijking plaats gaat vinden.

Ook andere fracties stipuleerden net als het college alle belangrijke aanbevelingen en lessen uit het rapport, dat daarmee door de gemeenteraad omarmd werd.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

1 reactie

  1. “En dat de publieke opinie zich tijdens het proces tot een enorm maatschappelijk debat had ontwikkeld, zonder dat de vele betrokkenen dit vooraf hadden zien aankomen”. Logisch, de kloof tussen burgers en politiek is nog nooit zo groot geweest, de meeste gemeenteraadsleden vertegenwoordigen alleen maar hun eigen ego. En zo gaat Nederland in slow motion letterlijk ten onder. De gevestigde partijen proberen hun eigen hachje nog een beetje te redden door Geert Wilders als een monster af te schilderen, wat hij niet is. Ook in Den Haag wil men niets meer met de menig van de kiezer te maken hebben. Eindresultaat; Een absolute meerderheid voor Wilders en dat zou een ongekende ramp zijn. Nogmaals, niet omdat Wilders zo slecht is, maar omdat dit weinig van onze democratie over laat, welke partij en ook alleenheerser zou worden. Ondertussen wordt het enige grote hotel in Hollands Kroon -tegen de wil van de bevolking- ook nog eens volgepompt met de asielzoekers die ons overspoelen. De gemeente organiseert daarover wat fake-inspraak waarbij ze uitsluitend wijst naar de Spreidingswet waar ook vrijwel iedere burger tegen is. Wat een systeem. Feitelijk zijn we al een dictatuur. En wat de asielzoekers betreft; Zet drie muizen in een kooi van een vierkante meter en ze leven vreedzaam samen, zet er dertig in en ze eten elkaar op. Zo simpel is het. Nederland is bom en bom vol. Ik ben als geen ander voor solidariteit met mensen die het minder hebben dan wij, maar ik ben tegen zelfmoord. Vergroot onze solidariteit met vluchtelingen -en ik meen dat!- maar organiseer die wel op een manier die niet onze ondergang betekent. Hoe lang laat de burger zich nog verstikken door steeds meer datacentra en vluchtelingen in zijn steeds kleiner wordende kooi? Ik vrees voor het ergste, want er broeit iets in dit land. De enige die dat niet door hebben zijn ‘onze’ politici.

Wellicht ook interessant

Back to top button