Den HelderPolitiek

Raad lijkt positief over krediet omvaarroute Boerenverdrietsluis

Advertentie:

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder wil het aangevraagde investeringskrediet van 3,5 miljoen euro voor het mogelijk maken van het project omvaarroute Boerenverdrietsluis nogmaals als bespreekpunt geagendeerd zien voor de volgende raadsvergadering. Naast de 3,5 miljoen van de gemeente heeft de provincie de toezegging gedaan voor een bijdrage van 13 miljoen euro.

De Koopvaardersschutsluis wordt gedurende negen maanden in 2021/2022 voor renovatie afgesloten voor het scheepvaartverkeer. Om toch de commerciële en de recreatievaart de mogelijkheid te bieden door het Noordhollandsch Kanaal te blijven varen, is het voorstel een omvaarroute via de Boerenverdrietsluis en de Zeedoksluis te realiseren. De Boerenverdrietsluis wordt omgebouwd tot schutsluis. Na de renovatie van de Koopvaardersschutsluis blijft de route via de Boerenverdrietsluis en Zeedoksluis de route voor de recreatievaart.

“Heel erg goed”
Het CDA en met name de VVD waren de partijen die het voorstel van het college van B&W omarmden. Raadslid Rogier Bruin van de VVD gaf aan enthousiast te zijn over het voorstel. “Het gaat er structureel voor zorgen dat de recreatievaart langs Willemsoord door de Boerenverdrietsluis en langs de flaneerkade voert en zo kan iedereen zien hoe prachtig het gebied is. Heel erg goed. Het geld wordt echt goed besteed. 3,5 miljoen is natuurlijk veel geld, maar het gaat ook om 13 miljoen die de provincie bijdraagt. Het is positief voor onze gemeente. Wat ons betreft is dit voorstel een hamerpunt.”

Zo ver is het CDA nog niet, al toont het zich bij monde van fractievoorzitter Harmen Krul wel positief. “Wij zijn blij dat deze stap is gezet, al is cofinanciering niet perse een garantie voor succes. 3,5 miljoen is heel veel geld om een tijdelijk probleem op te lossen. Is het inderdaad de bedoeling de recreatievaart voor altijd door Willemsoord te geleiden? Het voornemen is de brug en de sluis van defensie te kopen en een weg aan te leggen. Hoe ver zijn we daarmee? Ik heb toch wat vraagtekens bij de structurele oplossing voor de recreatievaart”, aldus het raadslid van het CDA, die op zijn vragen antwoord kreeg van wethouder Kees Visser van Financiën.

De wethouder wees de raad op de mogelijkheid om in (financiële) samenwerking met de provincie een “heel mooie keersluis” bij Willemsoord te realiseren. “De tijdelijkheid van de omvaarroute klopt. Maar wat krijgen we er nog meer voor terug? Een brug en een sluis in eigendom en een toegangsweg via Buitenveld”, aldus wethouder Visser die terloops meldde dat dinsdag een gesprek met de dienst vastgoed van Defensie op het programma staat. “Een eerste stap om vervolgstappen te kunnen nemen. Ook gesprekken met provincie over de kade worden gevoerd.”

Vaagheden
D66 (“we onderschrijven een tijdelijke route voor het scheepvaartverkeer”) en de Stadspartij Den Helder (“recreatie- en beroepsvaart behouden tijdens renovatie Koopvaardersschutsluis”) staan eveneens positief tegenover het investeringskrediet voor de omvaarroute Boerenverdrietsluis. Raadslid Marinus Vermooten van de Seniorenpartij had in eerste instantie twijfels (“een flinke uitgave en waarom de verlenging van de Boerenverdrietsluis?”), maar meldde na het aanhoren van de wethouder dat het voorstel voor de volgende vergadering wat hem betreft geagendeerd kan worden als hamerstuk.

Met name fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur toonde zich nog niet overtuigd. “Nog teveel vaagheden. Zoals de realisatie van de ontsluitingsweg Buitenveld. Kunnen we niet beter de uitkomst van het gesprek met Defensie afwachten? Hoe ver gevorderd zijn de gesprekken met de eigenaar van deze gronden? Hoe is de verdeling van de kosten van bruggen en sluizen met de provincie? De breedte van de kade aanpassen terwijl de kadewand net gerenoveerd is. Wij missen een vooruitziende blik van het college. B&W komt te vroeg met dit financieringsverzoek”, zo verwoordde Hamerslag het standpunt van Behoorlijk Bestuur.

Ook waren namens deze partij nog vragen hoe nauw het contact is met het rijk, wie de realisatie van de jachthaven naar de Zeedoksluis gaat bekostigen en of het Schipperscafé en andere panden blijven bestaan. “Is toestemming gevraagd aan het Rijks Erfgoed, gezien de historische waarde? Dit besluit heeft verstrekkende gevolgen. Gaan we hier als raad over in discussie of wordt het alleen financieel besproken? Wij willen meer zeggenschap over het monumentale deel van Den Helder. Een financieel besluit kan ook gevolgen hebben voor de omgeving.”

Wethouder Visser liet tot slot kort weten dat “het behoud van panden ons allemaal wat waard is”. Verder zullen de kosten van de extra scheepvaartbegeleiding door de Port of Den Helder tijdens de renovatie neergelegd worden bij de provincie. “Daarna wordt het een taak van de Port of Den Helder.” Burgemeester Jeroen Nobel stelde tot slot de raad voor het voorstel nogmaals bespreekbaar te maken in de raadsvergadering in juni.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button