Minder werkloosheid, personeelstekorten nemen toe

Kop van Noord-Holland – Noord-Holland Noord (-4,7%) bleef in april wat achter bij de landelijke daling (5%) van het aantal WW-uitkeringen. Ten opzichte van april vorig jaar was de WW-daling fors. In de drie arbeidsmarktregio’s in noordelijk Noord-Holland was de daling zelfs sterker dan de landelijke afname van 34,4%, zo meldt het UWV.

De dalende trend in de WW treft bijna alle sectoren en personeelstekorten nemen toe. Veel mensen die vanuit de WW een baan vinden, doen dit via een uitzendbureau. Hoewel in noordelijk Noord-Holland het aandeel van mensen dat werkt via een uitzendbureau lager ligt dan gemiddeld in Nederland, blijft uitzendwerk ook voor deze regio’s voor veel mensen een belangrijke manier om weer aan de slag te komen na werkloosheid.

Het aantal WW-uitkeringen dat in noordelijk Noord-Holland aan uitzendkrachten werd verstrekt, lag in april 4,3% lager dan de maand ervoor. Ten opzichte van vorig jaar was de daling meer dan 34%. Aangezien het aantal uitzenduren in 2022 zich enigszins lijkt te stabiliseren, is de verwachting dat de WW voor uitzendkrachten nog wel verder zal dalen, maar minder sterk dan in de afgelopen 12 maanden.

Noordkop
In alle vier Noordkopgemeenten daalde in april het aantal inwoners met een WW-uitkering. De daling was het grootst op Texel; 14,9 procent. In Den Helder was dit 6,8 procent, in Hollands Kroon 2,3 en in Schagen 4,9 procent.