Politiek

Fractie Pastoor trekt zich uit onvrede terug uit “ondemocratisch formatieproces”

Advertentie:

Den Helder – Het vertrouwen van Fractie Pastoor in de lokale democratie is flink beschadigd. Dat blijkt uit een brief van fractievoorzitter Michel Pastoor aan burgemeester Jan de Boer, de voorzitter van de gemeenteraad. In deze brief spreekt Pastoor zijn ongenoegen uit over het – zijn inziens niet-democratische – verloop van het formatieproces in Den Helder. Hij geeft daarvoor meerdere redenen.

In eerste plaats door het ontbreken van een debat in de raad over welke partij(en) het formatieproces zou(den) moeten leiden. Toen de eerste formatie mislukte, pakte de overgebleven minderheidscoalitie de handschoen op voor een nieuwe poging. Volgens Fractie Pastoor is het echter niet aan die partijen onderling om dat besluit te nemen en gaat de hele raad daar over. Leo van Esdonk vroeg daarom tijdens de raadsvergadering van 10 juni een debat aan bij de burgemeester, maar die wilde zich niet mengen in de discussie en liet de raad zelf bepalen. De overgebleven coalitie plus Samen Actief (een raadsmeerderheid) hielden het debat tegen.

De tweede reden die Pastoor geeft voor zijn ontevredenheid is “dat het standpunt-debat over de kadernota niet doorgaat, vanwege het gebrek aan interesse van fracties die bespreekpunten op tafel hebben liggen tijdens onderhandelingen, buiten de raad om”. Op 27 juni stond een extra raadsvergadering op de agenda, waar fracties met elkaar zouden debatteren over de kadernota. De overgebleven coalitiepartijen hebben echter geen onderwerpen ingeleverd om over te debatteren, omdat ze het formatieproces niet willen verstoren. “Dit neemt het vertrouwen weg om juist andere samenwerkingen met elkaar te zoeken/vinden”, aldus Pastoor.

Gelijkwaardigheid en informatievoorziening
Ten derde is Fractie Pastoor niet te spreken over het feit dat de fractie van de Stadspartij, Kees Bazen van Samen Actief en formateur Pim Visser informatie deelden met Regio Noordkop. De fractie van Michel Pastoor vindt het ongepast om een wethouderskandidaat bekend te maken tijdens een onderhandeling, terwijl de onderwerpen nog op tafel liggen. “Immers, portefeuilles worden pas als laatste behandeld”, leest de brief. Daarnaast zat er informatie tussen waar Pastoor nog niet van op de hoogte was, voordat hij het las in de media.

“Dit doet ons getuigen van weinig respect en geen gelijkwaardigheid. Ons vertrouwen, door deze gemaakte keuzes, is enorm beschadigd”, schrijft Pastoor namens zijn fractie. De partij trekt zich dan ook volledig terug uit het formatieproces. “Wij wensen de huidige coalitie succes met het verdere verloop van de formatie. Uiteraard blijven wij altijd openstaan voor samenwerking, mits op basis van gelijkwaardigheid en met informatievoorziening op hetzelfde (directe) niveau”, zo sluit Pastoor zijn brief af.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel studeerde politicologie en American Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

2 reacties

 1. Het zou goed zijn als fractie Pastoor een met de gehele fractie voor de spiegel zou gaan staan. En elkaar via de spiegel goed aan te kijken. De verwijten richting de huidige coalitie en Samen Actief mogen dan groot zijn. Maar bij zelfreflectie zouden zij zien, dat zij voor zichzelf en de burger een groter probleem zijn…

  Want dat kunnen we zien aan de feiten;

  Het is feit dat fractie Pastoor op 10 juni, terecht een order voorstel heeft gedaan. En in het orde voorstel werd kortweg de vraag neergelegd, om te gaan debatteren over de formatie.

  Het is feit dat oppositiepartij Samen Actief op 10 juni, samen met de coalitie het debat over de formatie heeft geblokkeerd

  En het is ook feitelijk juist dat dit “not done” is. Want je moet als oppositiepartij wel hele goede redenen hebben om een aangevraagd debat van je mede oppositieleden te blokkeren.

  Maar er zijn ook een aantal feiten die fractie Pastoor niet noemt, en ook bewust niet noemt om oppositiepartij Samen Actief de hoek van de coalitie in te drukken. Want als Samen Actief netjes tegen had gestemd, dan zouden de stemmen zijn gestaakt.

  Bij een gelijke stemming gaat het aangevraagde onderwerp naar de eerstvolgende raadsvergadering. Om daar opnieuw ter stemming te laten brengen. Waren de stemmen daar ook weer gestaakt, dan zou er bij een volgende keer nog één keer over kunnen worden gestemd.

  En wat blijkt, als de stemmen waren gestaakt, dan was er op 13 juni opnieuw een gelijke stand gekomen omdat bij fractie Pastoor 2 van de 3 raadsleden afwezig waren. En dit is dus een feit!

  Als Fractie Pastoor echt had willen debatteren over de formatie, dan hadden ze op 11 juni een extra raadsvergadering aangevraagd over de formatie. En met 7 handtekeningen van raadsleden is deze aanvraag ook niet te blokkeren. Gezien de stemming hadden ze makkelijk deze 7 handtekeningen kunnen ophalen. Ook dit is een feit.

  De coalitie verwijten dat ze een debat blokkeren is prima, maar doe dan ook je werk om het debat op simpele wijzen alsnog te laten plaatsvinden… Doe je je werk niet, klaag dan niet!

  Dit geldt in principe ook voor zijn tweede punt, waar er geen interesse zou zijn om over de kadernota te debatteren. Hier had ook het raadsinstrument van de extra raadsvergadering kunnen worden gebruikt, alleen had de formulering van het agendapunt iets gewijzigd moeten worden om de spoedeisendheid te verduidelijken. Maar dat is gezien dit onderwerp geen enkel probleem.

  En de meest komische reden van de brief van fractie Pastoor is het bekend maken van de mogelijke wethouder Dhr. Nanning van de Stadspartij en de wetenschap dat Samen Actief 2 kandidaten heeft…

  Nu al bekend maken van een naam, heeft geen enkele invloed op de inhoud van de onderwerpen/coalitievorming. Want je bent voor of tegen de Seasaw, Hotel Tuin of het Dijkkwartier. Dat zal niet betekenen, dat de naam van de wethouder daar invloed op heeft en de partij anders gaat denken.

  Voor verkiezingen wordt er ook door de media gevraagd wie de kandidaat wethouders zijn, en/of de lijstrekkers bereid zijn het wethouderschap op zich te willen nemen. Ook dan is er geen inhoudelijke overeenstemming over onderwerpen en ook nog geen portefeuilleverdeling.

  De Stadspartij geeft met de bekendmaking van kandidaat Nanninga alleen aan, dat zij een wethouders kandidaat hebben die op alle posten inzetbaar is. Dan heb je dus te maken met een kandidaat Wethouder, die mischien politiek gezien niet veel ervaring heeft. Maar wel bereid is om zichzelf op meerdere terreinen te ontwikkelen en er te zijn voor de burgers.

  Dus fractie Pastoor ga aan het werk! Ga doen wat je moet doen!
  Een zielig briefje naar de voorzitter van de gemeenteraad gaat namelijk niet werken…
  Haal je niet alles uit de kast om z’n formatiedebat aan te vragen? Dan zwijg je feitelijk en stem je dus toch toe hoe het nu gaat.

  Een oppositie werkt alleen als oppositiepartijen met elkaar praten en er regelmatig een oppositieoverleg is, om op sommige punten gezamenlijk op te treden… Echter zijn zulke overleggen er deze raadsperioden nog niet geweest… Zelfs niet om te proberen de bouw van het stadhuis te voorkomen…

  Roep de oppositie bij elkaar voor minimaal één gesprek… Wie weet komt er wel een mooie coalitie uit.

 2. Hoe democratisch is de fractie Pastoor eigenlijk? Je stemt Behoorlijk bestuur en je krijgt drie zetelrovers cadeau. Als gerechtigd kiezer geef ik het advies helemaal niet meer te stemmen, uit verzet tegen dit circus. Ja en het gelul, dat die wel stemmen dan de dienst uit maken. Nou dat is dan maar zo, Democratie is toch al ver te zoeken. De ambtenaren regeren gewoon in het Palermo aan het Marsdiep

Wellicht ook interessant

Back to top button