Hollands KroonPolitiek

Covid-19 dwingt Hollands Kroon tot bijstellen financiële koers 2020

Anna Paulowna – De financiële gevolgen door de Coronacrisis tekenen zich langzaam af in de boekhouding van gemeente Hollands Kroon, die tussentijds een negatief saldo van ongeveer € 910.000,- toont. Van dit bedrag is € 750.000,- het directe gevolg van de Coronacrisis terwijl een bedrag van € 160.000,- is toe te dichten aan reguliere activiteiten voornamelijk binnen het sociaal domein.

De gemeente Hollands Kroon heeft per programma (Bedrijvigheid, Dienstverlening, Leefbaarheid en Vitaliteit) een inschatting gemaakt van de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis. Dit alles leidt tot een verhoging van € 2,7 miljoen van de begroting over 2020 en een extra mutatie vanuit de reserves van € 4,6 miljoen om de extra uitgaven te kunnen opvangen.

Alhoewel de algemene uitkering van het Rijk met € 575.000,- hoger was dan begroot, kent gemeente Hollands Kroon vooral de nodige financiële tegenslagen en dan met name in het sociaal domein. Voor de jeugdzorg is een bedrag van € 1 miljoen meer uitgegeven dan begroot en ook de huishoudelijke ondersteuning vanuit het WMO bedraagt € 265.000,- meer dan in eerste instantie financieel was gepland.

Vanuit het Rijk heeft gemeente Hollands Kroon inzake de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) een bedrag van € 3.180.000,- ontvangen voor bijstand en € 150.000,- voor leningen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button