Hollands Kroon

Opknappen parken in ’t Veld en Zijdewind

Advertentie:

Hollands Kroon – De parken in de dorpen ’t Veld en Zijdewind worden opgeknapt. Dit jaar nog krijgen vier parken een andere aanblik, een andere invulling en meer ruimte voor verschillende soorten planten en dieren. Het plan om de parken op te knappen is ontstaan bij de inwoners. In 2021 heeft de gemeente Hollands Kroon inwoners van ’t Veld en Zijdewind gevraagd welke ideeën en wensen zij hebben voor hun leefomgeving. Van de bijna 300 ingezonden ideeën ging ongeveer 40% over het openbaar groen.

Het ging bijvoorbeeld over de kwaliteit en de beleving van het groen. Ook zijn er veel ideeën ingebracht over sport en spel mogelijkheden. Vanuit de gemeente zijn er doelstellingen die worden meegenomen. Zij willen meer ruimte voor verschillende soorten planten en dieren en aanpassingen aan extremer weer. Zo krijgen vooral insecten en kleine dieren meer kans, maar ziektes en plagen niet. Door de vier parken tegelijk te ontwikkelen, ontstaat er ruimte voor een andere invulling. Zo ligt op de ene plek de nadruk op spelen en op de andere plek op sierwaarde, rust en ontmoeten.

Hulp van inwoners
Met de ideeën van inwoners zijn schetsen gemaakt en is budget aangevraagd. De ideeën moeten vertaald worden naar concrete ontwerpen. Hiervoor heeft de gemeente de hulp van bewoners en gebruikers nodig. Zo zorgen zij ervoor dat de nieuwe invulling past bij de wensen.

Schetsontwerp park Zijdewind
Zijdewind mag het eerst van start. Een groep vrijwilligers heeft ideeën ingediend voor een bijzondere invulling van het stuk openbaar groen op de hoek van de Havenstraat en de Zandweg. Vanuit deze ideeën is een schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp is op donderdag 21 juli in Zijdewind gepresenteerd. Bewoners hebben hierop kunnen reageren.

Avondwandeling in ’t Veld op 1 september langs parken
Voor ’t Veld staat op 1 september een avondwandeling gepland. Deze wandeling gaat langs de drie aan te pakken parken (Valbrugweg, Nassaulaan en Tjaddinxpark). De start van de wandeling is om 19.00 uur aan de Valbrugweg. Rond 20:00 uur vindt een schetssessie plaats in het dorpshuis aan de Zwarteweg. Iedereen is van harte welkom om mee te lopen en input te geven aan het ontwerpteam.

Ontwerp en realisatie van de parken door ‘De Twee Heren’ uit Grootebroek
Voor het ontwerpen en realiseren van deze parken werkt de gemeente samen met ‘De Twee Heren’ uit Grootebroek. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het maken van natuurlijke buitenruimtes. Plekken waarbij groen en natuur samengaan met sport, spel en ontspanning. Er is bewust gekozen voor een bedrijf dat de mogelijkheid heeft om het ontwerp en het park te maken. Op die manier wordt het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt.

Planning werkzaamheden

Het aanpakken van deze parken staat nog voor dit jaar op de planning. De zomer wordt gebruikt voor de planvorming. In het najaar gaat de gemeente aan de slag. Een groot gedeelte van de werkzaamheden bestaat uit het aanbrengen van nieuwe bomen en struiken. Het optimale moment hiervoor is november-december.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button