Den Helder

Coffeeshop Aktama mag naar de Industrieweg

Advertentie:

Als het aan de gemeente Den Helder ligt kan coffeeshop Aktama verhuizen van de Koningstraat naar de Industrieweg. Het pand voldoet aan de criteria en lig niet middenin een woonomgeving. De zorgen van ondernemers in de omgeving worden meegenomen in het traject naar de definitieve vestiging.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college over het overleg dat recent met ondernemers en de coffeeshophouder heeft plaatsgevonden. Aan het pand wordt uitsluitend een nieuwe toegangsdeur voor de cliëntele gemaakt en boven de deur komt een naamsaanduiding van de coffeeshop. Voor het overige verandert er niets aan de gevel en de uitstraling van de bedrijfswoning.

De helft van het pand wordt ingericht als bedrijfswoning waar continue een personeelslid verblijft. Continu toezicht op straat in de omgeving van de coffeeshop wordt voortgezet, zoals de coffeeshop dit tot op heden ook op de locatie in de Koningstraat zelf uitvoert. Op overtreding van de huisregels wordt door de coffeeshop zelf gesanctioneerd.

Uitgiftebalie
De omgeving deed de suggestie om in de definitieve omgevingsvergunningaanvraag geen (inpandige) rookruimte op te nemen en alleen een uitgiftebalie te realiseren. De coffeeshophouder neemt dit in overweging. De omgeving heeft een petitie laten rondgaan tegen de komst van een coffeeshop op bedrijventerrein Westoever. Deze is door ruim veertig bedrijven getekend. Ze maken zich met name zorgen over de (verkeers)veiligheid op en rond de Industrieweg. Deze is nu al niet goed en de verwachting is dat dit door de komst van de coffeeshop zal verslechteren, ook door klanten die bij vertrek onder invloed zijn.

Vanuit de kant van de gemeente is aangegeven dat aan de verkeersveiligheid de nodige aandacht zal worden besteed. Bezien wordt of met verkeersdrempels of andere verkeersmaatregelen de situatie
verbeterd kan worden. De suggestie is besproken om het algehele gevoel van (on)veiligheid op en rond het bedrijventerrein Westoever meer integraal te benaderen. Vanuit de gemeente wordt het initiatief genomen hier met vertegenwoordigers van het bedrijventerrein over in gesprek te gaan en te bezien welke maatregelen hiervoor kunnen worden ingezet.

Vergunning
De coffeeshophouder zal nu de aanvraag omgevingsvergunning gaan indienen. De gemeente heeft in het overleg aangegeven dat zij voornemens is om deze vergunning te verlenen omdat de locatie aan de gestelde criteria voldoet en niet te midden van een woonomgeving ligt. De omgeving heeft van dit voornemen kennis genomen. Zij kunnen de komende tijd desgewenst beroep en bezwaar indienen tegen het verlenen van een omgevingsvergunning.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button